Logo demaasenwaler.nl

Schriftelijke vragen haalbaarheidsonderzoek dorpshuis de Lier

  Ingezonden

Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid heeft schriftelijke vragen gesteld over het haalbaarheidsonderzoek dorpshuis de Lier.

Onderwerp: Schriftelijke vragen haalbaarheidsonderzoek dorpshuis de Lier

Geacht College,

Dorpshuizen vormen het hart van onze kleine kernen en wijken. Zo hebben buurt- en dorpshuizen een zeer belangrijke maatschappelijke rol omdat ze als ontmoetingsplaats voor onze inwoners fungeren en tegelijkertijd ook onderdak bieden aan het lokale verenigingsleven. De ontmoetingsfunctie van dorpshuizen en de activiteiten van de verenigingen in de dorpshuizen dragen bij aan het welzijn en de leefbaarheid van onze inwoners. Ook spelen dorpshuizen een belangrijke rol bij het voorkomen van sociaal isolement, het bevorderen van wederzijds hulp en het versterken van het sociale netwerk en gemeenschapszin. En daarmee leveren ze een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid van dorpen en wijken.

Als Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid onderschrijven wij de rol van dorpshuizen in onze kleine kernen. Het behoud van leefbaarheid en de kwaliteit van voorzieningen zijn zeer belangrijke speerpunten voor onze partij, daarom zijn we benieuwd wat de laatste ontwikkelingen zijn met betrekking tot de plannen van dorpshuis de Lier in Puiflijk.

1. Het is nu bijna 1 jaar geleden dat de gemeente Druten café zaal de Linde heeft aangekocht als mogelijke nieuwe locatie voor dorpshuis de Lier. Is het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de herlocatie van dorpshuis de Lier van de huidige locatie naar de nieuwe locatie (café zaal de Linde) afgerond? Zo ja, wanneer deelt u de resultaten van dit onderzoek met de raad?

2. Wij willen als Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid dat in de bouwplannen meerdere scenario’s worden uitgewerkt waarbij we als raad de keuze krijgen in meerdere varianten van de nieuwe dorpshuis op de nieuwe locatie. In die varianten zouden we graag ook diverse accommodatie mogelijkheden uitgewerkt willen zien, waaronder een gymzaal. Bent u bereid om aan dit verzoek te voldoen?

3. We hebben uit betrouwbare bronnen begrepen dat de nadruk wordt gelegd op volledige nieuwbouw van dorpshuis de Lier op de nieuwe locatie in plaats van behoud van (delen) van café zaal de Linde. Kunt u dit bevestigen?

4. De inwoners van Puiflijk maar ook onze partij vindt het erg belangrijk dat er ook een variant wordt uitgewerkt waarbij in het nieuwe ontwerp een knipoog wordt gedaan naar de historie van het pand van café zaal de Linde. Bent u bereid om een dergelijke variant uit te laten werken?

Alvast dank voor uw reactie!

Namens Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid,

Mustafa Enkür

Fractievoorzitter

Meer berichten