Logo demaasenwaler.nl

Open brief van de Adviesraad Sociaal Domein Druten aan de politieke fracties

  Ingezonden

Enige tijd geleden stuurde de Adviesraad Sociaal Domein naar aanleiding van toenemende geluiden omtrent een mogelijke bestuurlijke fusie Druten - Wijchen het college een open brief. Deze brief bevatte een aantal vragen over de toekomst van het sociaal domein in relatie tot een mogelijke fusie.

De Adviesraad Sociaal Domein wilde graag met de politieke partijen in gesprek over hun visie ten aanzien van een bestuurlijke fusie. Tevens wilde de Adviesraad weten hoe de politieke partijen staan ten opzichte van het voorstel om te komen tot een digitaal burgerpanel. Alle fracties hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om met de Adviesraad Sociaal Domein in gesprek te gaan.

Gesteld kan worden dat de partijen in Druten, met uitzondering van Welzijn Druten, positief tegen een fusie aankeken. Wel is gezegd dat het van belang is dat het te houden draagvlakonderzoek de doorslag zou moeten geven. Welzijn Druten heeft in het gesprek aangegeven niets te zien in de bestuurlijke samenwerking met Wijchen. Zij vreest dat Wijchen Druten zal ‘overrulen’ en vindt dat het fusieproces in een veel te korte tijd moet zijn beklonken.

Het tweede punt dat in de gesprekken aan de orde kwam was de burgerparticipatie, en wel in de vorm van een digitaal burgerpanel. Op ons eerste advies in 2017 had de gemeente positief gereageerd, maar die visie veranderde toen de ambtelijke samenwerking een feit was. Zo’n burgerpanel geeft de gemeente de mogelijkheid om inwoners direct te benaderen en mee te laten denken in ontwikkelingen voor wijk of dorp: kortom een snelle manier om de inwoners te bereiken.

Het antwoord van alle partijen op het voorstel is positief, maar duidelijk is aangegeven dat er op dit moment geen tijd en geld beschikbaar is om het uit te voeren. Er is nog een lange weg te gaan voordat een digitaal burgerpanel is gerealiseerd. Bijkomend punt: het werk van de Adviesraad heeft aandacht gekregen bij de politieke partijen.

Adviesraad Sociaal Domein Druten
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter

Meer berichten