Logo demaasenwaler.nl
Uivermeertjes
Uivermeertjes (Foto: Stephanie ter Avest)

Bezwaar tegen het Mega-Zonnepark Uivermeertjes

  Ingezonden

Ingezonden door Ans ter Voert (vereniging.uivermeer@gmail.com)

De gemeente Druten heeft de vergunning verleend aan Groenleven voor de aanleg van het zonnepark op de Uivermeertjes. Hiermee gaan Vereniging Uivermeer en Stichting de Uiver niet akkoord. De gemeente moet de kwaliteit van de leefomgeving bewaken en de Uivermeertjes handhaven als natuurgebied.

Zonnepanelen kunnen geen kwaad zou je denken, toch in dit verband gaat over het plaatsen van 67.296 zonnepanelen, 12 transformatoren met ieder 650 kg olie en 312 omvormers van elektriciteit op 5.608 boten die op het water drijven. Aan de oever wordt een ‘inkoopstation’ geplaatst waar alle opgewekte elektriciteit bij elkaar komt. Grootschalige energieopwekking. Volgens de gemeente Druten het grootste drijvende zonnepark buiten China met een jaarlijks vermogen van 25 miljoen kWh. De vergunning voor de aanleg van dit park is verleend op basis van een eenvoudige omgevingsvergunning. Er is geen uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke consequenties en risico’s voor de Uivermeertjes, de leefomgeving en de veiligheid voor recreanten en inwoners.

Vereniging Uivermeer en Stichting de Uiver dienen bezwaar in en daarvoor is juridische bijstand nodig die erg duur is. Wilt u steunen? Dat kan via: NL 03 RBRB 0783 0962 08 t.n.v. Vereniging Uivermeer te Deest.

Meer berichten