Logo demaasenwaler.nl

Voorgenomen Fusie gemeente Druten-Wijchen

  Ingezonden

Ingezonden brief door Sjoerd Breimer

De uitslag van de enquête in De Gelderlander van zaterdag 16 mei gaf heel duidelijk aan hoe de inwoners over een mogelijke fusie tussen de gemeente Druten en Wijchen denken. Geen fusie, wel een blijvende ambtelijke samenwerking. Volgens Dini Uitdehaag van Sociaal Maas en Waal Druten kunnen we aan deze uitslag weinig waarde hechten omdat er volgens haar te weinig mensen aan hebben meegedaan. Volgens mij is het wel degelijk een goede steekproef geweest om te peilen wat er leeft binnen de bevolking. Trouwens bij peilingen in verkiezingstijd worden ook geen 10 miljoen mensen om een mening gevraagd……

De beide gemeenten hebben een onderzoek op beide gemeentehuizen laten doen naar het draagvlak voor een fusie. De conclusie van dit onderzoek hiervan was niet echt verrassend, nl. fuseren (het lijkt wel een sigaar uit eigen doos, de coalities zijn immers voor een fusie).

Toeval of niet, beide gemeentes hebben een interim burgemeester. Er zijn geen signalen dat beide gemeentes een vacature voor een nieuwe burgemeester voor de langere termijn hebben. Ook dit kan er op duiden dat alles al is gericht op een fusie en dat na de fusie de nieuwe burgemeester met een schone lei kan beginnen in de fusiegemeente. De keuze voor een interim burgemeester is dus eigenlijk wel een slimme zet. Deze dames hebben niet te maken met sentimenten en emoties die er leven binnen beide gemeentes over een fusie. Sentimenten, emoties, praktische keuzes en bezwaren maken (naast financiën) echter wel degelijk deel uit van een keuze om een fusie wel of niet door te laten gaan.

De beide colleges van B & W willen dat er een draagvlakpeiling komt, geen referendum want de mensen moeten een genuanceerd antwoord kunnen geven (volgens burgemeester Marijke van Beek). Ook schijnen volgens politici de burgers niet geschikt te zijn om de argumenten (voor een fusie) te begrijpen…..

Bij een referendum spreekt de bevolking zich uit: voor of tegen. Dat is heel duidelijk en zeer democratisch.

De belanghebbenden bij een fusie hebben helemaal geen baat bij een referendum want de uitslag zal voor hen niet positief zijn. Of is er geen weg meer terug en is eigenlijk alles al bekokstoofd en geregeld en is de draagvlakpeiling alleen nog maar voor de bühne?

Meer berichten