Logo demaasenwaler.nl

Raadsvragen over 'Anticiperen op gevolgen voor ondernemers Coronavirus'

  Ingezonden

De fracties van Kernachtig Druten,Welzijn Druten,CDA ,Samenwerkende Dorpslijsten en Sociaal Maas en Waal hebben bij de gemeente Druten raadsvragen gesteld:

Inleiding:

De maatschappelijke impact van het coronavirus raakt alle geledingen van onze samenleving.

Ingrijpende maatregelen zijn van kracht in het belang van de volksgezondheid en zekerstelling van medische opvang.

De landelijke overheid heeft een robuust pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt.

Daarin verweven ook het signaal aan overheden en bedrijven om het onderling betalingsverkeer aan te passen en zo bij te dragen aan het levensbestendig houden van onze economie en behoud van werkgelegenheid en inkomen.

Voor zover u dit signaal al niet heeft opgepakt,stellen de fracties van Kernachtig Druten, Welzijn Druten,CDA ,Samenwerkende Dorpslijsten en Sociaal Maas en Waal de volgende vragen:

Vragen:

1. Ondernemers en ZZP-ers kunnen problemen krijgen met het voldoen van hun financiële verplichtingen. Wat kan en gaat het college doen om de ondernemers en ZZp-ers in de gemeente te steunen?

2. Is het college o.a. bereid enige coulance te bieden op de inning van gemeentelijke belastingen voor ondernemers en ZZP-ers? Te denken valt aan uitstel van betaling of een spreidingsmogelijkheid .

3. Hoe wordt dit gecommuniceerd met de doelgroep?

4. Wordt dit beleid met de gemeente Wijchen afgestemd?

5. Kan de beantwoordingtermijn gezien de urgentie verkort worden tot een week?

Namens de fracties van Kernachtig Druten,Welzijn Druten,CDA ,Samenwerkende Dorpslijsten en Sociaal Maas en Waal.

Meer berichten