Logo demaasenwaler.nl
Foto: Cor Litjens

Petitie in Deest tegen mega-zonnepark Uivermeer

  Ingezonden

DEEST – Inwoners van Deest en leden van visvereniging de Uiver verzetten zich tegen het plan om een zonnepark van ca. 20 ha op natuurgebied 'de Uivermeertjes' aan te leggen. De nieuwe Vereniging Uivermeer verzamelt van 10 tot 13 oktober handtekeningen in Deest om de gemeente duidelijk te maken dat draagvlak bij omwonenden voor dit plan ontbreekt.

In september 2017 werden plannen bekend voor een mega-zonnepark op de Uivermeertjes, waarvoor een Europese subsidie beschikbaar is. GroenLeven, een onderneming uit Heerenveen, wil het plan realiseren en exploiteren. In de 'Routekaart Energieneutraal Druten 2040' en de nieuwste Visie op zonne-energie staat 'de Uivermeertjes' als favoriete locatie voor zonne-energie. Inwoners van Deest zijn fel tegen, omdat het Uivermeer natuur is, die hen bovendien is toegezegd als 'wisselgeld' na decennia van industriële activiteit.

Natuur na zandwinning
Het Uivermeer is een voormalige zandwinning en recent afgerond. Bij de planvorming daarvan is aan Deest beloofd dat het gebied als natuur zou worden ingericht. Inmiddels is grootste deel opgeleverd. Rond het ruime water loopt een wandelpad door een mooie groenstrook en er zijn vissteigers met vrij zicht over het water. Er huizen diverse bijzondere plant- en diersoorten, waaronder ook beschermde soorten. Het gebied is vrij toegankelijk voor recreanten en daar wordt graag gebruik van gemaakt, niet in de laatste plaats door sportvissers.

40 voetbalvelden
Het plan komt de gemeente goed uit om snel haar energieneutrale doelstelling te behalen. Ook de exploitatiesubsidie van bijna 46 miljoen euro zal hierbij een rol spelen. Toch zal vooral exploitant GroenLeven financieel gaan profiteren van deze 'Uivercentrale', terwijl de mensen in Deest 'hun' natuur zien verdwijnen. Zij worden geconfronteerd met een veld zonnepanelen van tenminste 40 voetbalvelden groot, verankerd aan de oevers en met de nodige infrastructuur. De uitstraling zal eerder industrieel zijn en de effecten op plant en dier zijn ongewis. Van natuurbeleving zal niet veel sprake meer zijn, vrezen de Deestenaren.

Oproep aan Druten
De initiatiefnemers vinden het kwalijk dat Druten de waarde van de Uivermeertjes als recreatie- en natuurgebied negeert. In de Visie op zonne-energie worden alle natuurgebieden in Druten en Wijchen buiten schot gehouden, behalve de Uivermeertjes. Zij vinden dit onacceptabel, ook omdat de gemeente haar toezegging na de zandwinning vergeten lijkt te zijn. Daarom willen zij dat de gemeente afziet van deze locatie voor de productie van zonne-energie en prioriteit geeft aan locaties waar geen natuur opgeofferd hoeft te worden.

Handtekeningenactie
In het weekend voor de herfstvakantie (10 tot 13 oktober) gaan vrijwilligers van Vereniging Uivermeer en HSS de Uiver langs de deuren in Deest. Ondertekenen kan ook op petities.nl: 'Geen drijvend mega-zonnepark op natuurgebied Uivermeer'.

Ingezonden door Hanneke Tax namens Vereniging Uivermeer en HSS de Uiver

Meer berichten