Logo demaasenwaler.nl
Foto: Foto's: Chantal Roest

De verstopte altaarsteen

  Historie

HERNEN - De oude pastorie in Hernen aan de Dorpsstraat stamt in haar oorsprong uit 1702 en was toen een schuurkerk met pastoriehuis. Sinds 1973 is het huidige pand niet meer in gebruik als pastorie of novicenhuis.

Een van de vorige bewoners trof na aankoop van de pastorie enorme wandschilderingen aan met christelijke voorstellingen die nog herinneren aan de vorige functie van het pand. Een andere bijzondere vondst kwam aan het licht in de schoorsteen. Daar lag in een soort nis een steen verstopt. Omdat de steen er bijzonder uitzag, bruinrood met witte aders, haalde hij deze eruit.

Gebeitelde wijdingskruisjes
Toen hij de zware, marmeren steen omdraaide, zag hij vijf gebeitelde wijdingskruisjes staan. Aan de zijkant van de steen trof hij een nog nagenoeg intacte lakzegel aan, waaronder, als het waar is, zich in een holte relieken moeten bevinden, het zogenoemde reliekengraf. De lakzegel toont een wapen met daarop nog herkenbaar een leeuw. Een altaarsteen in een altaarblad kan ook een reliekengraf afdekken die in een reliekhouder in een altaarkast rusten.

Relieken
Waarschijnlijk zijn de relieken in de gevonden altaarsteen in de schoorsteen van de Hernense pastorie van de heilige Judocus (of Joost), geboren rond 591 en circa 640 priester geworden, aan wie de huidige kerk van Hernen nog altijd is gewijd. Relieken van hem werden volgens de overlevering in 977 van Noord-Frankrijk overgebracht naar Vlaanderen. Sindsdien wordt St. Judocus in de zuidelijke Nederlanden vereerd, zoals blijkt uit het plaatsje Sint-Joost nabij Roermond en de diverse St-Joost-kerken of -kapellen in Breda en Brussel.

Herkomst
Over de ouderdom of herkomst van de altaarsteen is verder niets bekend en ook niet waarom en door wie de steen in de schoorsteen werd verstopt. Joost mag het weten. Het verhaal past in ieder geval goed bij de heilige Judocus die zelf jarenlang in het verborgene heeft geleefd en een onmetelijk verlangen had naar eenzaamheid. Mocht iemand meer weten over de altaarsteen, dan horen we dat uiteraard graag via redactie@demaasenwaler.nl.

Bron historie pastorie Hernen: Het Land van Maas en Waal, A.G. Schulte en bron H. Judocus: www.heiligen.net.

Door Anne-Bregtje Schelfhout

Meer berichten