Logo demaasenwaler.nl
Column Babbels

Babbels

  Column

Boehoe-boekhouding

De Provincie stuurde afgelopen week een vernietigende brief aan de Beuningse gemeenteraad over de begroting voor de komende jaren. Samengevat: het is in 2019 vrij slecht en het wordt de jaren daarna nauwelijks beter.

Dat is toch bijzonder, want in oktober 2017 roeptoeterde toenmalig wethouder financiën Hans Driessen nog vol vreugde dat de zeven magere jaren van Beuningen voorbij waren. Zijn opvolger, en tevens voorganger, Henk Plaizier temperde dat enthousiasme afgelopen jaar enigszins en nu blijkt waarom.

Wie de brief van de provincie inhoudelijk leest, wordt niet vrolijk van de voorbeelden van financieel wanbeleid. Zo draait de afvalinzameling verlies. In plaats van de tarieven aan te passen om de tekorten aan te zuiveren, heeft de gemeente besloten ruim een ton uit de reserve van de dienst te halen. Klein detail: dat geld zit er helemaal niet in en dus ontstaat er een nog groter tekort. De provincie merkt fijntjes op dat dit niet is toegestaan. Je meent het.

Nog zorgwekkender is de constatering dat in de begroting 2019 een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten ontbreekt. Het hele idee van een begroting is juist duidelijk krijgen welke inkomsten en kosten structureel zijn en welke incidenteel. De provincie zegt nog: 'Het is belangrijk dat u deze overzichten ook zelf gebruikt om te kunnen zien hoe uw huishoudboekje er structureel voor staat.' Lieve help, doet de gemeenteraad dat dan niet? Dat verklaart veel!

De kritiek van de provincie is hard, maar moet de coalitie toch bekend in de oren klinken. De volledige oppositie stemde namelijk tegen toen deze meerjarenbegroting werd gepresenteerd, ze had namelijk dezelfde kritiek als de provincie.

Hans Driessen is inmiddels vervangend wethouder in Sint Anthonis waar hij ook over de centen gaat. Zo gauw hij daar begint te roeptoeteren over de geweldige staat van de financiën zou ik als gemeenteraad de boekhouder bellen.

Meer berichten