Logo demaasenwaler.nl
Foto: Gemeente Beuningen

Begroting Beuningen 2022

BEUNINGEN - Beuningen schrijft ook in 2022 zwarte cijfers en de reserves zijn volgens de gemeente voldoende om risico’s op te vangen.  

Volgens wethouder Driessen zijn er nog steeds grote kostenposten voor de toekomst, zoals de groei van de gemeente door woningbouw en de zorg betaalbaar houden. De ozb wordt desondanks toch alleen maar verhoogd met de inflatie van 1,5 procent. Beuningen heeft in 2022 nog een klein overschot van nog geen drie ton en in 2023 is het iets meer dan 100.000 euro. Maar in de jaren daarna loopt het overschot op tot ruim een miljoen in 2025. De wethouder geeft bij de mooie cijfers wel een waarschuwing: ‘Het is belangrijk om de financiën goed op orde te hebben want Beuningen staat voor grote opgaven. We willen veel nieuwe woningen bouwen en tegelijkertijd de zo typerende mooie plekjes in onze gemeente koesteren. We willen zorg blijven verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Bovendien willen we minder fossiele energie gebruiken en beter voorbereid zijn op de klimaatveranderingen.’ In de begroting staan geen grote nieuwe plannen die veel geld kosten. Wethouder Driessen: ‘Dat hebben we bewust gedaan. We willen de ruimte voor nieuw beleid geven aan een nieuwe gemeenteraad die in maart 2022 gekozen wordt.’ De gemeenteraad vergadert op 9 november over de begroting 2022, zij kunnen dan eventueel nog wijzigingen aanbrengen.

Door Patrick Huisman

Meer berichten