Logo demaasenwaler.nl
Foto: Karin Cobussen

Actualisatie waardevolle bomenlijst

WEST MAAS EN WAAL – De waardevolle bomenlijst van gemeente West Maas en Waal dateert uit 2004 en is niet meer actueel. De lijst is een bomenbestand uit de gemeente. Op de lijst staat een overzicht van alle waardevolle bomen in de gemeente. Van alle bomen staat de locatie vermeld, de boomcode en wat voor soort boom het betreft.

De waardevolle bomenljist is geactualiseerd. De Groene kaart en waardevolle bomenlijst wordt voor de periode 2021 – 2025 vastgelegd.

Om tot een actuele waardevolle bomenljst te komen is een inventarisatie uitgevoerd. De waardebepaling van de verschillende type houtopstanden is bepaald aan de hand van een criterialijst. Deze is opgenomen in de ‘beleidsnotitie vergunningsplichtige bomen van erfbeplanting’. Na het vaststellen worden ook andere stappen genomen. Zo wordt het stroomschema omgevingsvergunning kappen geïmplementeerd bij de Omgevingsdienst Rivierenland. De nieuwe lijst is vastgesteld en is in te zien via de bomenlijst en website. De kaart is als PDF te raadplegen op de website van de gemeente.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten