Logo demaasenwaler.nl
Foto: Rechtenvrij

Nationaal Hitteplan West Maas en Waal

WEST MAAS EN WAAL - Het klimaat verandert. Aanhoudende hitte kan leiden tot gezondheidsproblematieken. Nederland telt tijdens hittegolven gemiddeld 500 slachtoffers. In 2006 waren er 1.000 mensen extra overleden ten gevolge van de hitte. Naar aanleiding hiervan heeft het RIVM in opdracht van het Ministerie een Nationaal Hitteplan opgesteld.

Het doel van het Nationaal Hitteplan is het tijdig attenderen van instellingen, zorgverleners en vrijwilligers op aanhoudende hitte. Zij kunnen op deze manier maatregelen nemen om gezondheidsrisico’s te beheersen. 

Gemeente West Maas en Waal, GGD Gelderland-Zuid en het Rode Kruis hebben vastgelegd hoe de taken en activiteiten gecoördineerd en uitgevoerd worden wanneer het Hitteplan van kracht is. Het Hitteplan is vastgesteld voor de periode van 2021 tot 2024.

Meer berichten