Logo demaasenwaler.nl
Foto: Diana de Leur

Financiële ondersteuning gemeenschapsvoorzieningen

WEST MAAS EN WAAL – De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de verliezen van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Sinds maart 2020 liggen lagen veel activiteiten in de gemeenschaps- en culturele voorzieningen stil in verband met corona. Voor activiteiten en evenementen die wel mochten plaatsvinden, werden maatregelen getroffen. Dit had gevolgen op de financiële situatie van gemeenschappelijke voorzieningen. Hiervoor heeft de overheid een financiële noodregeling in het leven geroepen. Het betreft regelingen waar organisaties rechtstreeks een beroep op kunnen doen. Er is ook een financiële bijdrage aan gemeenten verstrekt voor de ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur en de gemeenschapsvoorzieningen. Gemeente West Maas en Waal heeft het ontvangen geld van de overheid nog niet volledig besteed. De gemeente wil organisaties daarom ook voor het eerste half jaar van 2021 ondersteunen. Het betreft MFA’s en dorpshuizen, musea, scouting, gebruikers gymzalen en het Toverbaltheater.

De gemeente ziet de Multifunctionele accomodaties (MFA’s) als een groot maatschappelijk belang voor de samenleving. Het is de plek om elkaar te ontmoeten en het sociale structuur in de kernen wordt versterkt. De MFA’s hadden dermate minder kosten, maar liepen ook huurinkomsten mis. Sommige MFA’s krijgen geen uitkering vanwege het wegstrepen tegen de besparing in kosten.

Museum Stoomgemaal De Tuut en Museum Tweestromenland moesten de deuren van 1 januari tot en met 4 juni 2021 gesloten houden. Er zijn hier inkomsten van kaartverkoop misgelopen. Museum Tweestromenland huurt het pand van de gemeente. En deze is kwijtgescholden.

Scouting Don Bosco huurt het pand van de gemeente. Zij hebben ruim een maand de ruimte niet kunnen benutten. Voor deze vijf weken wordt de huur kwijtgescholden.

Ondersteuning
De gemeente komt de gemeenschappelijke voorzieningen tegemoet met 94.033 euro. De schade is nog niet volledig in beeld gebracht, omdat de maatregelen er sinds kort af zijn gegaan. In de tweede helft van 2021 wordt er gekeken wat er nog gecompenseerd moet worden.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten