Logo demaasenwaler.nl
<p>Projectlocatie Portier</p>

Projectlocatie Portier

(Foto: KlokGroep)

Voorlopige plannen gepresenteerd Portier: woontorens en groen

DRUTEN - Woonbedrijf Klokgroep heeft de voorlopige plannen voor de bouw van ongeveer 125 woningen tussen de Van Heemstraweg en Heuvel gepresenteerd. Het concept, Portier genaamd, behelst onder meer twee woontorens van negen en vijf verdiepingen, de bouw van veertig woningen in de sociale sector en koopwoningen.

Omwonenden kunnen online hun voorkeuren en wensen kenbaar maken. Als de bestemmingsplannen en de inspraakrondes volgens planning verlopen begint de bouw voorjaar 2023. 

Op de schets van Inbo Architecten staat veel groen in het gebied gepland. De nieuwe wijk moet bovendien verkeersluw worden. Om die reden wordt de Dijkgraafstraat, het gedeelte dat parallel loopt aan de Van Heemstraweg, afgesloten. De Bogerd is dan alleen bereikbaar via de Van Heemstraweg. Genoemde woontorens, met parkeergarages, komen aan de zijde van de Van Heemstraweg, de hoogste dicht bij de rotonde.

Als de sporthal is afgebroken begint daar de bouw van een appartementencomplex in de sociale sector. Exploitatie komt voor rekening van woningcorporatie Woonwaarts. De bestaande parkeerplaats blijft gehandhaafd. Tussen de Klokkenslagstraat en de Dijkgraafstraat komt een woonmilieu dat wordt gekenmerkt door ontmoeting en sociale interactie. Alle leeftijdsgroepen krijgen in de nieuwe wijk een plek.

Meer berichten