Logo demaasenwaler.nl
<p>Voorbeeldontwerp van een mogelijk nieuw dorpshuis De Lier.</p>

Voorbeeldontwerp van een mogelijk nieuw dorpshuis De Lier.

(Foto: Croonen Architecten)

Onderzoek mogelijke verhuizing dorpshuis De Lier afgerond

PUIFLIJK - Dorpshuis De Lier in Puiflijk is verouderd. Zo is de bouw- en installatietechnische staat van het gebouw, dat dateert uit begin jaren zestig, slecht. Ook is er niet voldoende ruimte voor alle activiteiten die er worden gehouden. De gemeente Druten liet daarom een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een nieuw dorpshuis. De resultaten daarvan zijn vanaf deze week voor iedereen in te zien. Uitgangspunt vormt een nieuw gebouw op de plek waar nu Zaal de Linde staat. Of dat er komt is nog niet zeker, de gemeenteraad besluit eerst of de onderzoeksresultaten aanleiding vormen om tot een plan over te gaan.

Onderzocht is onder meer of renovatie van het huidige dorpshuis haalbaar is, net als het opknappen van het pand van De Linde. Uit het onderzoek blijkt dat beide opties veel duurder zijn dan nieuwbouw op één plek. ‘Daar komt bij dat verbouwen niet alle problemen oplost’, laat de gemeente weten. ‘Met nieuwbouw wordt bereikt dat dorpshuis De Lier langer gebruikt kan worden. Daarbij wordt gezorgd voor een goede huisvesting van de activiteiten die er in het dorp zijn.’
Voor wat betreft die activiteiten is er in Puiflijk een duidelijke toename te zien. Het dorp bruist; jaarrond zijn er allerhande dorpsevenementen en ook het verenigingsleven bloeit. ‘Het aantal mensen - waaronder ook nieuwe inwoners - dat daaraan bijdraagt neemt eveneens toe’, merkt dorpshuisvoorzitter Frans Kaart op. Het onderschrijft volgens de bestuurder en zijn collega’s de behoefte aan een toekomstbestendige plek die onderdak biedt aan al deze initiatieven. ‘Vergeet ook niet dat daar de functie die Zaal de Linde nu voor Puiflijk heeft straks bijkomt.’

Eerste schets
In het haalbaarheidsonderzoek is ook een eerste schets opgenomen van hoe het nieuwe dorpshuis eruit kan komen te zien. ‘Een voorbeeld’, benadrukt de gemeente. ‘Het is een basis, om te weten wat het kost. Het definitieve ontwerp bespreken we samen met de inwoners van Puiflijk, de gebruikers van het dorpshuis en natuurlijk het bestuur.’ Op de huidige plek van het dorpshuis ontstaat bij een eventuele verhuizing ruimte voor woningbouw; ook daarvoor zijn drie mogelijke varianten opgenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

Ronde Tafel Gesprek
Voor dat het zover is zal de gemeenteraad het haalbaarheidsonderzoek bespreken. Dat gebeurt tijdens een Ronde Tafel Gesprek (RTG) op 17 juni. In een daaropvolgende raadsvergadering neemt de raad nog geen definitief besluit over de nieuwbouw of het budget dat nodig is. Wel kan de raad besluiten dat zij de plannen verder uit wil werken, waarna inwoners zullen worden betrokken bij het voorbereidingsproces.

Het haalbaarheidsonderzoek is voor iedereen in te zien op www.druten.nl/dorpshuisdelier. Op deze website staat ook de actuele informatie over dorpshuis De Lier en wordt, zodra dit bekend is, vermeld wanneer het onderwerp op de agenda staat van de raadsvergadering.

Meer berichten