Logo demaasenwaler.nl

Beuningen wil maatregelen om kosten jeugdhulp te beteugelen

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen gaat proberen meer grip te krijgen op de kosten van de jeugdhulp. Ondanks het feit dat in mei bekend werd dat gemeenten meer geld gaan krijgen wil Beuningen binnen de bestaande mogelijkheden toch meer controle krijgen over de financiën. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2020 met bijna 50 procent gestegen en daarom wil het college van burgemeester en wethouders meer monitoring.

Daarnaast wil de gemeente meer een regierol nemen om zo te sturen op de kosten. Ook worden nog enkele maatregelen genomen die in eerste instantie geld kosten maar later besparingen op moeten leveren. Zo is een pilot was- en strijkservice bij het huishouden. Ook zou een praktijkondersteuner voor huisartsen op het gebied van de jeugd gezondheidszorg ingezet kunnen worden. Hierdoor worden vaak meer kostbare trajecten in de jeugdhulp voorkomen. Ook een gedragsdeskundige voor het Sociaal Team in Beuningen is een maatregelen die meer deskundigheid moet toevoegen. Tot slot zou het jongerenwerk minder locatie gebonden en meer ambulant moeten plaatsvinden. Het jongerenwerk zal zich daardoor ook meer op preventie moeten richten.

Volgens verantwoordelijk wethouder Houben zijn de maatregelen zeker niet bedoeld als een bezuiniging op de jeugdhulp. De gemeenteraad moet zich op 6 juli nog uitspreken over de voorstellen.

Door Patrick Huisman

Meer berichten