Logo demaasenwaler.nl

Onderzoek fusie: Druten werd door Wijchen niet als gelijkwaardig beschouwd

DRUTEN - Als Druten en Wijchen zouden fuseren dan zou de nieuwe naam ook Wijchen moeten worden en zou de vestigingsplaats van het gemeentehuis ook daar zijn. Dat wilden de wethouders van Wijchen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Wijchen heeft laten uitvoeren naar het mislukken van de fusie met Druten.

Volgens het rapport van Necker van Naem ‘heeft de manier waarop eisen werden gesteld aan de fusienaam en de vestigingsplaats van het gemeentehuis veel kwaad bloed gezet in Druten. Net zoals de beëindiging van het besluitvormingsproces daar veel irritaties opriep.’ Maar ook op andere vlakken komt Wijchen niet goed uit het onderzoek. Onder meer het ontbreken van een duidelijk ontwikkelperspectief na de ambtelijke fusie in 2018. Voor sommige raadsleden was de ambtelijke fusie een eerste stap naar een bestuurlijke fusie, voor anderen een manier om een bestuurlijke fusie te kunnen voorkomen. Een ander punt is het ontbreken van debat in de gemeenteraad over het fusieproces. Tussen januari 2020 en december 2020 werd er geen enkele keer over gedebatteerd en er werd ook geen formeel raadsbesluit over genomen. Het college kreeg hierdoor geen duidelijke politieke opdracht om aan de slag te gaan met het fusietraject. Terwijl er in samenleving wel volop over werd gediscussieerd vanaf begin 2020. Ook is de kritiek dat Druten en Wijchen het allemaal veel te snel wilden laten gaan.

Na het eerder beëindigde fusieproces met Heumen is dit de tweede keer dat een fusieproces voortijdig wordt afgebroken. Het heeft de ervaren betrouwbaarheid van Wijchen als samenwerkingspartner geschaad. Beide keren heeft het onvermogen van het gemeentebestuur van Wijchen om de fusiepartner als gelijkwaardig te beschouwen, de gemeente parten gespeeld, zo concluderen de onderzoekers. Druten kondigde onlangs aan de komende periode te willen onderzoeken of ze op bepaalde thema’s meer kunnen samenwerken in de regio.

Door Patrick Huisman

Meer berichten