Logo demaasenwaler.nl

Omgevingsprogramma woningbouw Beuningen

BEUNINGEN - Gemeente Beuningen start met een nieuw omgevingsprogramma, ‘Het Panorama’. 

Gemeente Beuningen wil zich graag profileren als een gemeente waar men kan opgroeien, wonen, werken en oud worden. Om dit doel te kunnen bereiken en om de huidige woningnood tegen te gaan, zet de gemeente in op meer woningbouw zodat de gemeente in 2040 kan groeien tot 30.000 inwoners, waar de gemeente er nu 26.000 heeft. De gemeente heeft het toekomstbeeld ‘Het Panorama’ bedacht en gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte in mei 2021. De nieuwe woningen moeten enerzijds rust en ruimte uitstralen, met dorpse en groene aspecten, en anderzijds een stedelijk accent vertonen. Het plan voor het Panorama staat op www.beuningen.nl/woningbouw, waar belangstellenden een reactie kunnen geven. Het is ook mogelijk een reactie achter te laten in de brievenbus van het gemeentehuis. Reageren is mogelijk tot uiterlijk 18 juni 2021. 

Meer berichten