Logo demaasenwaler.nl
Foto:

Druten wil landelijk beleid vuurwerk volgen

DRUTEN - Het vuurwerkbeleid in de gemeente Druten zal waarschijnlijk de landelijke lijn gaan volgen. Zo blijkt uit een informatienota vanuit het college van Burgemeester en Wethouders. Volgens de nota is het niet te verwachten dat er in de regio een gezamenlijk vuurwerkbeleid zal worden opgetuigd. Zo is er in Heumen en Nijmegen al een algemeen vuurwerkverbod afgekondigd. Andere gemeenten willen (nog)niet zover gaan.

De politie heeft al eerder laten weten voor een totaalverbod van vuurwerk te zijn. Het is makkelijker te handhaven en het draagt bij aan de veiligheid van politiemensen op straat.

Maar in de nota wordt er ook op gewezen dat een grote groep van de inwoners niets ziet in een algemeen verbod, dat het veel capaciteit kost om te handhaven en er misschien meer illegaal vuurwerk ingekocht wordt. Overigens blijft bij een verbod het verkopen van vuurwerk toegestaan volgens de huidige regels.

In de gemeentelijke nota staat dat veel gemeenten in de regio naar elkaar blijven kijken als het gaat om beleid. Daarom zou het een goed idee zijn volgens de opstellers om voorlopig het landelijke beleid te volgen. Eventueel kan dan later nog strengere regelgeving ingevoerd worden.

Door Patrick Huisman

Meer berichten