Logo demaasenwaler.nl
Foto: Michel van Kol

Nieuw plan: een moestuin voor elke Drutenaar

DRUTEN - Een moestuin voor elke Drutenaar, met speciale aandacht voor mensen met beginnende dementie. Dat is het plan van de Stichting Maas en Waal in Beweging. De dorpsmoestuin moet komen op een gedeelte van de heemtuin.

Het plan kwam onder de inwoners op en wordt nu uitgewerkt door een vrijwillige projectgroep. De dorpsmoestuin wil mantelzorgers ontlasten door mensen met een beginnende vorm van dementie bij het project te betrekken. Voor het werven van vrijwilligers die mensen willen begeleiden werkt de projectgroep samen met vrijwilligerscentrale Gelderse Handen.

De projectgroep denkt ook na over duurzaamheid en activiteiten in de toekomst. Bijvoorbeeld het ontplooien van educatieve activiteiten op basisscholen, het verkopen van geoogste gewassen, het betrekken van nieuwkomers in de gemeente die op deze manier nieuwe mensen leren kennen of het samen koken.

Er moet in de heemtuin wel bodemonderzoek gedaan worden voor er gestart kan worden met de moestuin. De totale kosten gaan ruim 5.000 euro bedragen.

Meer berichten