Logo demaasenwaler.nl
<p>Het Hansehuys, MFA Maasbommel</p>

Het Hansehuys, MFA Maasbommel

(Foto: Dorpsplatform Maasbommel)

Onderzoek naar MFA’s en dorpshuizen in West Maas en Waal

WEST MAAS EN WAAL – Onlangs zijn de knelpunten van de dorpshuizen en MFA’s binnen de gemeente West Maas en Waal in beeld gebracht. Het rapport is opgesteld door HEVO, een extern bureau gespecialiseerd in huisvesting en vastgoed. Het is aan de politiek om te beslissen wat te doen met de uitkomsten van het rapport.

In de gemeente is in iedere kern een accommodatie gevestigd voor het versterken van de sociale structuur. Er zijn grootschalige Multifunctionele Accommodaties (MFA) en kleinschalige dorpshuizen. De aanwezigheid van deze voorzieningen is het resultaat van het gevoerde beleid: ‘Een maatschappelijk knooppunt in iedere kern’. Er is de afgelopen jaren dan ook flink in deze voorzieningen geïnvesteerd. Er zijn vier MFA’s en vier dorpshuizen, waarvan er zeven in de afgelopen tien jaar nieuw zijn gebouw of verbouwd. De gemeente heeft HEVO de opdracht gegeven om aanwezige knelpunten bij de accommodaties in beeld te brengen.

In het rapport over de knooppunten is het huidige accommodatiebeleid in beeld gebracht, en wordt per accommodatie ingegaan op een aantal punten. Vervolgens is een analyse opgesteld. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek was om van iedere accommodatie de businesscase te herijken.
Wethouder Erik Peters geeft aan: ‘Destijds zijn er keuzes gemaakt vanuit de gemeenteraad. Er werd gekeken naar wat het dorp nodig had. Neem bijvoorbeeld het Hanzehuys in Maasbommel. Er was groot onderhoud nodig. Uit rapporten en cijfers bleek het destijds beter om een nieuwe accommodatie te bouwen dan te verbouwen. Momenteel is de hoogste prioriteit om bij het Hanzehuys een stabiel stichtingsbestuur op te zetten met een uitbater.’

Door Hanneke de Vries

Meer berichten