Logo demaasenwaler.nl
De heer Beck
De heer Beck (Foto: Hans Barten)

Lintjesregen in gemeente Druten: 8 koninklijke onderscheidingen

DRUTEN - Op maandag 26 april reikte burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld8 koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Druten. Eén van hen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige gedecoreerden werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.De uitreiking van de lintjes vond plaats in het gemeentehuis van Druten. Dat gebeurde vanwege de coronamaatregelen in kleine kring. De gedecoreerden waren met een smoes uitgenodigd om op maandagochtend naar het gemeentehuis te komen.

De volgende inwoners kregen de onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer R. (Roel) Koedam uit Deest, de heer. J. (Kobus) van Dinteren uit Deest, mevrouw G. (Gerda) Pruijn-Verkuil uit Druten, de heer W.L (Willy) Beck uit Druten, de heer J.A.L. (Joop) Jacobs uit Druten, de heer H. (Hilbrand) Meesters uit Druten en de heer T.G.J. (Theo) Verhoeven uit Druten. De heer T.J.M. (Theo) Sijbers uit Druten werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R. (Roel) Koedam uit Deest
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor volleybalvereniging Vios te Deest heeft de heer Koedam zich 33 jaar vrijwillig ingezet. Hij was o.a. penningmeester, coach, scheidsrechter en trainer. Voor buurtvereniging “De Nachtuilen” was hij penningmeester en is hij een actieve vrijwilliger. Daarnaast was de heer Koedam 7 jaar penningmeester bij SDV (Stichting Deester Verenigingen) en 4 jaar bij Carnavalsvereniging De Vrolijke Golf in Deest. Sinds 2010 doet de heer Koedam bij de KBO Deest verschillende vrijwilligersfuncties en houdt hij zich sinds 4 jaar veel bezig met het onderhoud rondom en opknapwerkzaamheden in Dorpshuis ’t Trefpunt in Deest. Sinds 2014 is de heer Koedam ook penningmeester bij de Sponsorcommissie Deest.

Voor deze ruimhartige vrijwillige inzet voor verschillende stichtingen en verenigingen in Deest is de heer Koedam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer. J.N.H. (Kobus) van Dinteren uit Deest
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Dinteren is vanaf 1960 betrokken bij de E.H.B.O.-vereniging Deest-Afferden. In de periode 1962 tot 2004 vervulde hij diverse functies binnen het bestuur. Nog steeds zet hij zich vrijwillig in voor evenementen, buitenoefeningen en voor controle van de AED’s. Als voorzitter van buurtvereniging Vogelensangh was hij 18 jaar lang de organisator van diverse activiteiten. Rikclub Deest, voetbalvereniging SCD’33 en Dorpshuis ’t Trefpunt Deest kunnen al jaren en nog steeds met grote regelmaat op de inzet van de heer Van Dinteren rekenen.

De heer Van Dinteren heeft zich ruim 60 jaar op een ruimhartige wijze ingezet voor de samenleving en is hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G. (Gerda) Pruijn-Verkuil uit Druten
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Pruijn-Verkuil zet zich sinds 2003 in voor het Bijna Thuis Huis Druten, nu De Brug Hospice en Thuiswaken Maas en Waal. Zij was eerst zorgvrijwilliger en nu alweer enige jaren dag-coördinator. Zij organiseert ook de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Bij de Protestantse gemeente Druten, later Protestantse gemeente Rivierenland Oost, doet zij al 20 jaar vrijwilligerswerk. Zij was diaken, helpt bij verschillende activiteiten en is contactpersoon voor nieuwe inwoners die staan ingeschreven bij deze kerk.

Voor haar ruimhartige en betekenisvolle inzet is mevrouw Pruijn-Verkuil benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.L (Willy) Beck uit Druten
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Beck zet zich al meer dan 40 jaar in als vrijwilliger voor voetbalvereniging DIO’30 Druten, waarvan de eerste 20 jaren met veel inzet voor de jeugd. Daarnaast is hij samen met zijn buurman de heer Jacobs (hierna voorgedragen) al vanaf 1975 actief bij het Jeugdvakantiewerk in Druten. Vanaf de oprichting van buurtvereniging De Hoefslag, later Hoefslag-Roodhekken, is hij bij deze vereniging een betrokken vrijwilliger. De heer Beck en de heer Jacobs zijn voor deze 2 activiteiten een actief vrijwilligerskoppel. Daarnaast is de heer Beck sinds 2004 vrijwilliger bij Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen.

Voor deze ruimhartige vrijwillige inzet is de heer Beck benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.A.L. (Joop) Jacobs uit Druten
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jacobs zet zich sinds 1975 in als vrijwilliger en voorzitter voor het jeugdvakantiewerk in Druten. Vanaf de oprichting in 1974 van buurtvereniging De Hoefslag, later Hoefslag-Roodhekken, is hij ook daar een actieve vrijwilliger. Samen met zijn buurman de heer Beck (hiervoor voorgedragen) vormt hij voor deze twee activiteiten een actief vrijwilligerskoppel. De heer Jacobs zet zich daarnaast al meer dan 40 jaar in als vrijwilliger voor de Avondvierdaagse in Druten.

Vanwege zijn langdurige en ruimhartige inzet is de heer Jacobs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.J.M. (Theo) Sijbers uit Druten
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Sijbers heeft de Stichting Kerala in 1999 opgericht. Daarmee zet hij zich in voor ontwikkelingswerk in India waar hij met het opzetten en begeleiden van projecten veel heeft bereikt. Hij is voorzitter geweest van de Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal en van daaruit ook bestuurslid bij de Katholieke Bond voor basis Onderwijs en het Instituut Katholiek Onderwijs. Verder was hij 6 jaar voorzitter van de Stichting Beschermingsbewind Rivierenland. Na beëindiging daarvan heeft hij Sijbers Bewindvoering Rivierenland opgezet, omdat hij vanuit zijn werk in de gehandicaptenzorg de zorgvraag van cliënten kent en de bewindvoering wilde laten doorgaan. Ook zet hij zich sinds 1972 in voor de Parochie H. Franciscus en H. Clara in Druten. De heer Sijbers was ook coördinator bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en voorzitter van de Contactgroep Myeloom en Waldenström patiënten. Deze laatste stichting is overgegaan in de Stichting Hematon. Hiervan is hij een aantal jaren Lid van de Raad van Toezicht geweest.

Vanwege deze ruimhartige en betrokken inzet met grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe is de heer T.J.M. Sijbers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. (Hilbrand) Meesters uit Druten
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Meesters is sinds 2003 actief bij Natuur Stichting Kadans, als vrijwilliger, penningmeester en nu ook als coördinator Natuur- en Milieueducatie. Hij geeft excursies voor groepen volwassenen en natuurles aan het basisonderwijs. Bij het IVN Rijk van Nijmegen is hij natuurgids en lid van de werkgroep Jeugdeducatie. De heer Meesters zet zich met hart en ziel in om vooral bij jeugdigen de natuur en het milieu onder de aandacht te brengen. Daarnaast zet de heer Meesters zich al vele jaren in voor Buurtvereniging de Coothjes, Bowlingvereniging Druten nu Bowlingvereniging Beuningen en Carnavalsvereniging De Blauwe Bok.

Vanwege zijn vrijwillige inzet en betrokkenheid bij meerdere stichtingen en verenigingen is de heer Meesters benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.G.J. (Theo) Verhoeven uit Druten
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Verhoeven was 12 jaar voorzitter en is nu 4 jaar lid van de activiteitencommissie van het Maas en Waals Mannenkoor. Sinds 2012 is hij bestuurslid van de Stichting Behoud Hertenpark. Van Stichting Kulturhus de Meent Afferden is hij al 10 jaar bestuurslid. Bij de Bewaorsmiense, onderdeel van de Historische vereniging Tweestromenland, was hij 6 jaar voorzitter en is hij nog steeds vrijwilliger als lid van de werkgroep Cultuur. Bij de Fanfare Eendracht Afferden is de heer Verhoeven al 55 jaar vrijwilliger. Eerst onder andere als instructeur paukenist en de laatste 20 jaar als voorzitter van de Club van 100, Vrienden van Fanfare Eendracht Afferden.

Vanwege zijn ruimhartige vrijwillige inzet en betrokkenheid, ook bij de geschiedenis van Maas en Waal, is de heer Verhoeven benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meer berichten