Logo demaasenwaler.nl

Buurtfonds gaat door met kleine aanpassingen

DRUTEN – Het buurtfonds krijgt een vervolg in Druten, maar er komen wel wat kleine aanpassingen. Inwoners met een initiatief om de buurt te versterken kunnen een beroep doen op het buurtfonds, maar dan moeten er ook wel andere inkomstenbronnen zijn, zoals subsidie. Wel wordt hieraan toegevoegd dat het niet mag gaan om een stapeling van gemeentelijke subsidies.

Minimumbedrag
Het Buurtfonds was er voorheen voor aanvragen vanaf 1.000 euro tot maximaal 5.000 euro. Het minimumbedrag van toekenning wordt nu verlaagd naar 600 euro. De reden hiervoor is dat er dan geen gat meer is tussen de bijdrage voor grotere bewonersinitiatieven en die voor de ‘meerdoenertjes’. Die zijn voor kleine initiatieven.

Geld beschikbaar
Vanwege corona is maar 900 euro uitgegeven aan initiatieven. Hierdoor is er nog een bedrag beschikbaar van 4.100 euro. Daarmee is er in totaal voor 2021 nog ruim 9.000 euro beschikbaar.

Over een jaar vindt er opnieuw een evaluatie plaats.

Door Patrick Huisman

Meer berichten