Logo demaasenwaler.nl
<p>Het oorlogsmonument op het Ambtshuisplein in Druten.</p>

Het oorlogsmonument op het Ambtshuisplein in Druten.

(Foto: Wil van den Dobbelsteen)

Aanloop naar herdenking 4 mei

Mo(nu)ment om bij stil te staan

DRUTEN - Het oorlogsmonument op het Ambtshuisplein in Druten is een mo(nu)ment om bij stil te staan, zeker tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei.

Op het monument staan, op de plaquettes aan de zijkanten, de namen van de gevallenen uit de vier dorpen vermeld. Uit Afferden: AHJ van den Broek, gevallen op 10 mei 1940 in Rhenen. Uit Deest: A. van den Broek, gevallen op 24 maart 1945 in Groeningen; Th. Janssen, gevallen op 13 mei 1940 in Rhenen; A.B. Koomen, gevallen op 13 mei 1940 in Rhenen; H van der Wardt, gevallen 13 mei 1940 in Rhenen. Uit Druten: PJ. den Biesen, gevallen op 11 mei 1940 in Rhenen; AH Mol, gevallen op 11 mei 1940 in Rhenen; C. de Meij, overleden op 18 december 1942 in kamp Rangoon (Birma); J. van Dijk, overleden op 2 maart 1944 in kamp Amersfoort. Uit Puiflijk: Th. Gremmen, gevallen op 10 mei 1940 in Rotterdam. In 2008 werd hier de naam van Mark Weijdt, gevallen in Afghanistan, aan toegevoegd.

Overdracht
Het was S. Hamelijnck die in zijn slotwoord op 11 mei 1946 dank uitsprak aan bijvoorbeeld het adres van de voorzitter van het comité, Johan Arts, en vanzelfsprekend ook aan allen die het comité in staat stelden om het monument op te richten. Hij zei onder meer: ‘Wij wilden van het monument een blijvende getuigenis maken voor onze gemeente, opdat wij en ons nageslacht nooit zouden vergeten. Het monument, ontworpen en vervaardigd in onze gemeente is ván de gemeenschap en vóór de gemeenschap. Tenslotte vertrouwen wij erop dat het gemeentebestuur op passende wijze het monument voor het nageslacht zal onderhouden en hopen wij dat u als burgemeester van de gemeente Druten het aldus wilt aanvaarden.’

Verhuizing/restauratie
Het monument werd, met sokkel en beeltenis, na 39 jaar, in 1985 verplaatst van de Klokkenslagstraat, nabij het Javaplein, naar het Ambtshuisplein om het nog jaren daarna te laten fungeren als gepaste herdenkingsplek tijdens de jaarlijkse herdenkingen op 4 mei. De restauratie ervan in 2001-2002 was noodzakelijk, omdat ten gevolge van weersinvloeden het keramische gebakken gedeelte, St. Joris die de draak bestrijdt, de nodige gebreken begon te vertonen. Ook daarom kwam er een weersbestendige replica voor in de plaats. Het oorspronkelijke exemplaar kwam in de opslag terecht. Daar ligt het al jaren te wachten op een goede bestemming, waarbij onlangs werd gedacht om het te schenken aan een van de musea in de regio.

Programma herdenking
Er vindt op 4 mei geen gezamenlijke herdenking in Druten plaats. Wel wordt stilgestaan bij de betekenis (on)vrijheid, maar dan online. Het thema ‘Na 75 jaar vrijheid’ is via een opname te zien op www.video-enzo.nl/4mei/.
Bloemen leggen bij het oorlogsmonument op het Ambtshuisplein kan op eigen gelegenheid.

Door Wil van den Dobbelsteen

Meer berichten