Logo demaasenwaler.nl
Zonnepark op de Uivermeertjes in Deest in aanbouw.
Zonnepark op de Uivermeertjes in Deest in aanbouw. (Foto: John van Gelder)

Gemeente Druten niet blij met verkenningsgebied windturbines

DRUTEN - Meerdere partijen uit de Drutense gemeenteraad hebben tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 april een amendement ingediend, betreffende de opwek van duurzame energie binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor is dat werkorganisatie RES (Regionale Energie Strategie) de gemeente Druten heeft aangewezen als verkenningsgebied voor windturbines. En dat terwijl Druten juist al een forse bijdrage levert aan de duurzaamheidsopgave middels zonnevelden. Reden voor Kernachtig Druten, Welzijn Druten en de samenwerkende Dorpslijsten om zich in de raad uit te spreken.


Kees Arts, raadslid voor Kernachtig Druten: ‘Gemeente Druten is momenteel één van de koplopers als het gaat om de Regionale Energiestrategie, waaraan alle gemeenten in Nederland een bijdrage moeten leveren. De zestien gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, waaronder Druten, zijn overeengekomen dat zij gezamenlijk kunnen voorzien in 1,62 TWh duurzame energie. Dat komt neer op 40 windmolens en 2.500 voetbalvelden aan zonneparken, verspreid door de regio Arnhem-Nijmegen. Druten levert haar bijdrage middels 80 hectare aan zonneparken, goed voor 6,5 procent van de totale bijdrage. Wij zijn dan ook verbaasd dat de werkorganisatie RES Druten heeft aangewezen als verkenningsgebied voor windturbines.’

Zonne-energie
De Drutense gemeenteraad koos enkele jaren geleden specifiek voor grootschalige opwek van zonne-energie. Aanvankelijk werd ingezet op circa 50 hectare aan zonneparken. Later werd dit uitgebreid naar 80. Met de opbrengst uit de zonneparken kunnen jaarlijks ongeveer 24.000 huishoudens van energie worden voorzien, oftewel heel Maas en Waal.

Ook draagvlakonderzoek onder inwoners liet zien dat zonneparken de voorkeur hadden boven windmolens. ‘Als gemeenteraad koesteren wij de wens van onze inwoners. We moeten ons dan ook zeker uitspreken tegen het voorstel van de werkorganisatie RES om te bekijken of Druten ruimte biedt aan windmolens’, aldus Arts.

Verdeling
Binnen de RES moet nog een redelijke en eerlijke verdeling tussen de gemeenten worden uitgewerkt, als het gaat om de bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. ‘Met ons amendement doen we de organisatie enkele suggesties hoe dit solidair en met respect naar de lokale autonomie vorm te geven. Iedereen doet een duit in het zakje.
Mocht vervolgens blijken dat Druten een nog grotere bijdrage moet leveren, dan staan wij open voor een gesprek, mits we het heft in eigen hand kunnen houden’, besluit Arts.

Meer berichten