Logo demaasenwaler.nl

Windmolens langs A50 voorzien niet in goede Ruimtelijke Ordening

WIJCHEN - Eind vorig jaar vroegen de Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen aan de gemeente Wijchen of zij mee willen werken aan hun plannen voor een windpark. Het college adviseert de gemeenteraad het principeverzoek af te wijzen.

De gemeenteraad vergadert hierover op 20 mei en neemt een week later een besluit. De initiatiefnemers willen 5 windmolens neerzetten met een hoogte van 250 meter. Het gebied dat zij voor ogen hebben, is langs de westkant van de A50. Ter hoogte van de spoorlijn tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch. “Het plan is op meerdere punten in strijd met de Gedragscode Windenergie van de gemeente”, geeft Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid, aan. “In de Gedragscode hebben we opgenomen dat de maximale tiphoogte 150 meter mag zijn. Dus een hoogte van 250 meter kan niet. Maar nog veel belangrijker is dat omwonenden en belanghebbenden niet meteen vanaf de planvorming betrokken zijn.”

Natuur- en cultuurhistorische waarden behouden

De waarden van natuur- en cultuurhistorie staan het maken van een windpark op die plek langs de A50 in de weg. Het gebied waar de windmolens zouden moeten komen, is een open agrarische landschap met een hoge landschappelijke kwaliteit. Ook liggen er relatief veel woonbestemmingen. Daarnaast doen windmolens van die hoogte en op die plek afbreuk aan de beschermde dorps-/stadsgezichten van Ravenstein en Batenburg. Kortom de nadelige effecten op de natuur- en cultuurhistorie wegen zwaarder dan het belang van het opwekken van duurzame energie. Titus Burgers: “De regio onderstreept dit nog eens. In de Regionale Energie Strategie is het gebied tussen Niftrik en Hernen om die redenen ook niet meegenomen als verkennings- en zoekgebied voor windmolens.”

Raadsbesluit

Het besluit om al dan niet mee te werken aan het initiatief van Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen maakt de gemeenteraad. Het college adviseert de gemeenteraad om het verzoek tot medewerking af te wijzen. De gemeenteraad vergadert hier 20 mei over en neemt 27 mei een besluit.

Meer berichten