Logo demaasenwaler.nl

Inventarisatie huisvesten kerncentrale

DRUTEN - Gemeente Druten heeft een brief ontvangen van de Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) over interesse voor kernenergie en het huisvesten van een kerncentrale.

In de brief wordt toegelicht dat provincie Gelderland meewerkt aan een marktconsultatie van KPMG over kernenergie. In de brief worden alle Gelderse gemeenten een drietal vragen over kernenergie voorgelegd. Ze vragen naar de interesse voor kernenergie landelijk en lokaal en de bouw van een centrale op eigen grondgebied. KPMG voert het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. GS heeft gevraagd om een reactie vóór 1 mei. Deze datum is niet haalbaar. De brief zal eerst worden behandeld in het college en de raad. Het college van B&W vindt het onderwerp kernenergie vanwege de beladenheid en gevolgen voor de samenleving een zaak van de gemeenteraad om af te wegen en te beantwoorden.

Meer berichten