Logo demaasenwaler.nl
Foto: Marion Enzerink

Onderzoek Arcadis: Granulietstort is niet gevaarlijk

Arcadis: geen negatieve effecten voor mens en milieu in Over de Maas

BENEDEN-LEEUWEN – Het definitieve rapport review granuliet van Arcadis is gereed. De belangrijkste conclusie is dat de toepassing van granuliet in Over de Maas geen negatieve effecten voor mens en milieu heeft.

De gemeente West Maas en Waal streeft naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld over zowel de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet als over de besluitvorming over de toepassing ervan in Over de Maas. De inspanningen van de gemeente in het afgelopen jaar waren steeds op beide onderdelen gericht. Over de besluitvorming voert de gemeente een procedure bij de Raad van State.
Voor de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek gestart door Arcadis. De gemeente heeft samen met de provincie Gelderland zitting genomen in de klankbordgroep voor het onderzoek. Op 16 april is het definitieve rapport door de staatssecretaris verzonden aan de Tweede Kamer.

De belangrijkste conclusie van het Arcadis onderzoek is: de toepassing van granuliet in het gebied Over de Maas op basis van de nu bekende inzichten heeft geen negatieve effecten voor mens en milieu in de eindsituatie of tijdens de uitvoering. Zo is er geen acrylamide gemeten in de bodem, het grond- en oppervlaktewater. En vindt er geen verspreiding plaats van andere mogelijk schadelijke stoffen.

De gemeente constateert dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. En dat het bijdraagt aan een betrouwbaar en evenwichtig beeld over de milieuhygiënische gevolgen van granuliet in Over de Maas. Met de kennis van nu is niet aantoonbaar dat granuliet nu of op termijn schadelijk is op de wijze zoals het is toegepast in het gebied Over de Maas. De gemeente accepteert de uitkomsten van het onderzoek. De uitkomsten zorgen hopelijk voor het verminderen van gevoelens van onrust bij inwoners. De gemeente heeft in het belang van de inwoners van West Maas en Waal op dit moment het maximale resultaat bereikt. Dat neemt niet weg dat de gemeente de ontwikkelingen in het gebied blijft volgen en alert blijft op alle signalen.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u terug op de website van de Rijksoverheid.

Meer berichten