Logo demaasenwaler.nl
Wethouders Piet de Klein, Frans Houben en personen die 
betrokken zijn bij de verenigingen die meedoen aan dit initiatief.
Wethouders Piet de Klein, Frans Houben en personen die betrokken zijn bij de verenigingen die meedoen aan dit initiatief. (Foto: Gemeente Beuningen)

Op naar rookvrije sport- en scoutingaccommodaties

BEUNINGEN - Wethouders Piet de Klein en Frans Houben boden de afgelopen weken promotiematerialen van de Rookvrije Generatie aan aan buitensport- en scoutingverenigingen in de gemeente Beuningen. Ze deelden spandoeken, borden en flyers uit waarmee de verenigingen kunnen aangeven dat zij actief aan de slag gaan met het rookvrij maken van hun accommodatie. Een stap op weg naar een rookvrije generatie.

De sportraad en de gemeente Beuningen hebben de ambitie dat alle sportaccommodaties in de gemeente binnen één jaar rookvrij zijn. Ook veel buitensport- en scoutingverenigingen omarmen dit initiatief. Op advies van de sportraad neemt de gemeente Beuningen hierin het voortouw en ondersteunt verenigingen hiermee aan de slag te gaan. De kracht is om dit samen met alle verenigingen op te pakken en dit ook samen uit te stralen. Verschillende Beuningse verenigingen gaven bij de gemeente aan rookvrij te willen zijn als zij na de lockdown weer volledig open mogen. De ene vereniging is al verder met dit beleid dan de andere.

De wethouders vinden het een goede ontwikkeling dat het rookvrij maken van accommodaties bij de sport- en scoutingverenigingen hoog op de agenda staat. ‘Hierdoor kan onze jeugd opgroeien in een rookvrije sportomgeving’, aldus De Klein. ‘Verenigingen hebben ook een voorbeeldfunctie voor de jeugd en staan voor gezondheid’, vult Houben aan. De wethouders willen meer lokale partijen aanmoedigen zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Naast ondersteuning in de vorm van promotiematerialen kunnen verenigingen ook gebruikmaken van de hulp van IrisZorg. IrisZorg geeft beleidsadvies aan de verenigingen en kan hen ook ondersteunen door bijeenkomsten of voorlichtingsavonden voor ouders of jongerenteams te organiseren.

Meer berichten