Logo demaasenwaler.nl
Foto: Reinier Jansen

Gemeente dient geen zienswijze in dossier Over de Maas

BENEDEN-LEEUWEN - De gemeente West Maas en Waal streeft naar een betrouwbaar en evenwichtig beeld over de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet en de besluitvorming over de toepassing ervan in Over de Maas. Daarover heeft de gemeente een beroepsprocedure aangespannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling). In deze zaak ontvingen wij bericht dat op 2 juni 2021 een zitting zal plaatsvinden.

STAB-deskundigenrapport
Vanwege de behoefte aan een beoordeling van het dossier door een onafhankelijke deskundige heeft de gemeente de Afdeling verzocht om de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) als deskundige een rapport uit te laten brengen. ‘Wij hechten veel waarde aan een beoordeling van de STAB als onafhankelijk adviseur, omdat deze beoordeling bijdraagt aan het bereiken van het gewenste betrouwbare en evenwichtige beeld. Immers, deskundigen zijn onderling verdeeld’, aldus de woordvoerder van de gemeente. Inmiddels is het definitieve rapport van de STAB beschikbaar en besloot de gemeente hierop geen zienswijze in te dienen.

Wijsheid achteraf
Toch blijft een dubbel gevoel achter. De reden hiervoor is dat in dit dossier de inbreng van de Rijksoverheid naar onze opvatting als vaststaand wordt aangenomen en het rapport van de STAB sterk leunt op teksten van de Rijksoverheid. Een duidelijk afweging van de door de gemeente ingebrachte stukken had mee kunnen werken aan het vertrouwen van de inwoners in het besluit van de Rijksoverheid. De uiteindelijke afweging door de STAB wordt gebaseerd op (grotendeels) achteraf gepresenteerde onderzoeken. Op het moment van het toestaan van de toepassing van granuliet in Over de Maas door de Minister was het overgrote deel van deze onderzoeken nog niet bekend.

Link naar PDF bestand (brief verzonden naar de Afdeling)

Meer berichten