Logo demaasenwaler.nl
<p>Pax Christi College vmbo Druten.</p>

Pax Christi College vmbo Druten.

(Foto: John van Gelder)

Techniekonderwijs in huidige vorm blijft bestaan op Pax

DRUTEN – Het Pax Christi College en technische bedrijven hebben afspraken gemaakt over samenwerking de komende jaren. Hierdoor blijft het techniekonderwijs in de huidige vorm behouden.

De uitstroomprofielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE) dreigden afgelopen zomer te verdwijnen. De prognose dat een derde van het aantal leerlingen in de komende tien jaar zou verdwijnen was de belangrijkste oorzaak. Zowel de gemeentebesturen van West Maas en Waal, Druten en Beuningen alsook de ondernemers waren hier niet over te spreken. De afgelopen maanden vond er intensief overleg plaats, wat ervoor gezorgd heeft dat er nieuwe afspraken gemaakt zijn met bedrijven in de regio.

Keuzevakken
Het onderwijsprogramma wordt zowel in de onderbouw als in de bovenbouw aangepast, door bijvoorbeeld keuzevakken te bieden die beter aansluiten bij wat de leerlingen willen en door verbindingen te leggen met vakken in de techniek en andere profielen. Het Pax werkt hierbij met ‘cross overs’: leerlingen van bijvoorbeeld Zorg en Welzijn kunnen een keuzevak bij techniek volgen, of leerlingen kunnen in de praktijk lessen gaan volgen bij bedrijven.

Hybride docenten
Het Pax Christi College en het bedrijfsleven willen ter ondersteuning van het technisch onderwijs ‘hybride docenten’ uit het bedrijfsleven inzetten, om de docenten van het Pax te ondersteunen in het aanbod van technisch onderwijs. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld een keuzevak bij een bedrijf volgen in plaats van op school, wanneer er te weinig leerlingen zijn die dit vak volgen. Ook op het gebied van materialen en technieken gaan de ondernemers en het Pax Christi College samenwerken.

De gemeente Druten heeft afgelopen jaren het technisch onderwijs gestimuleerd door bij te dragen aan het Tech-lokaal op het Pax Christi College. Nu de technische profielen blijven bestaan wil de gemeente de samenwerking voortzetten.

Door Patrick Huisman

Meer berichten