Logo demaasenwaler.nl

Problemen priklocatie Wijchen: Schriftelijke vraag van de fractie van Kernachtig Wijchen

Problemen priklocatie Wijchen

Schriftelijke vraag van de fractie van Kernachtig Wijchen

ingediend d.d. 2 maart 2021

Aanleiding:

De gemeente Wijchen is een van de locaties waar inwoners uit het hele land worden ingeënt tegen het Coronavirus. De ouderen behoren tot de groep die het eerste ingeënt wordt en vooral deze groep loopt tegen een aantal problemen aan.

De sociale media en de krant staan er vol van: ouderen moeten regelmatig ver reizen voor een prik, ze stonden soms lang wachten in de kou en het verzetten van een afspraak moet digitaal. Dat laatste is vooral voor niet-computervaardige bejaarden al een probleem. Inmiddels is ook gebleken dat met name de locatie Wijchen te maken heeft met ict-problemen waardoor het geheel onmogelijk was om een afspraak in Wijchen te maken.

De priklocatie in Wijchen heeft daarnaast een gebrek aan vaccins. We krijgen signalen dat de aanwezige medewerkers regelmatig niets te doen hebben. Dat betekent niet alleen dat de logistiek van de vaccins nog steeds te wensen over laat, maar ook dat ouderen uit Wijchen en directe omgeving dus niet in Wijchen hun vaccin kunnen halen en dus naar andere locaties moeten reizen. Wat KernachtigWijchen betreft is dat niet accaptabel!

De fractie Kernachtig Wijchen heeft daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

Vragen:

1. Is het college door de GGD geïnformeerd over de problemen bij de priklocatie Wijchen?

2. Welke mogelijkheden heeft het college om de priklocatie Wijchen te ondersteunen bij de ontstane problemen?

3. Heeft het college de problemen inmiddels aanhangig gemaakt in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD?

4. Zo ja, welke vervolgacties worden nu ondernomen?

5. Is er overleg met andere regio’s/priklocaties met als doel het aantal beschikbare vaccins te verspreiden over de verschillende locaties en zo te voorkomen dat de ene locatie beschikt over vaccins en een andere locatie niet?

Namens de fractie Kernachtig Wijchen,

Rob Albersnagel

Meer berichten