Logo demaasenwaler.nl

Nieuwe woonvisie

BEUNINGEN - ‘De wereld op z’n kop’, zo noemt de Beuningse VVD het dat er tijdelijk geen nieuwe initiatiefaanvragen voor woningbouw mogelijk zijn. Het komende half jaar is dat volgens de gemeente niet mogelijk omdat de Beuningse ambtenarencapaciteit gebruikt dient te worden voor het uitwerken van de woonvisie.

De VVD begrijpt er niets van. Commissielid Erwin Rengers: ‘Juist nu is de ondersteuning van snelle woningbouw mogelijkheden bittere noodzaak.’ Hij wist erop dat de VVD medio vorig jaar een motie indiende om juist particuliere initiatieven voor woningbouw in Beuningen te intensiveren en het maximum aantal van vijf per jaar los te laten. Deze motie is destijds door het college van burgemeester en wethouders omarmd.

Nieuwe woonvisie

De gemeente Beuningen laat in een reactie weten dat, vanwege het uitwerken van de nieuwe woonvisie, nieuwe aanvragen die in de gebieden liggen waar het college misschien wil laten bouwen al niet meer in behandeling werden genomen. ‘Want als we nu op alle losse initiatieven ingaan, bouwen we straks overal en nergens woningen en dat is niet de bedoeling’, zo laat een woordvoerder weten.

Het afgelopen jaar zijn er volgens de gemeente 50 verzoeken tot bouwen ingediend. Die wil Beuningen dit jaar nog in behandeling nemen. ‘Dit is niet te combineren met het voeren van gesprekken over nieuwe initiatieven, daarom hebben we besloten om voorlopig geen nieuwe principeverzoeken meer in behandeling te nemen’, zo verdedigt de gemeente haar beslissing.

De VVD Beuningen heeft al aangekondigd tijdens de volgende raadsvergadering van 23 maart opnieuw een motie in te dienen om particuliere woningbouwinitiatieven niet tijdelijk op slot te gooien, maar zelfs te versnellen. Inhuren van extra ambtenarencapaciteit, en schuiven met prioriteiten en middelen moet volgens de VVD de oplossing zijn.

Door Patrick Huisman

Meer berichten