Logo demaasenwaler.nl

Gemeentwerf Druten dringend toe aan opknapbeurt

DRUTEN - De gemeentewerf in Druten krijgt een opknapbeurt. Er is ruimtegebrek en het pand voldoet niet meer aan Arbo-eisen.

Het ruimtegebrek is ontstaan omdat tegenwoordig het wijkbeheer plaatsvindt vanuit de werf en er dus meer mensen van daaruit werken en ook de administratie moeten doen. Ook voor de lunch maakt een groot deel van de mensen gebruik van de kantine op de werf. De drie wijkbeheerders hebben een vaste werkplek op de werf.
De werkplekken en kantine zijn dus te klein, de klimaatbeheersing is niet in orde, er is geen spreekruimte en ook de toiletvoorziening voldoet niet. Dit staat volgens de gemeente niet alleen een efficiënte bedrijfsvoering in de weg, de werf voldoet ook niet aan geldende Arbo-eisen. Het treffen van maatregelen is dan ook onontkoombaar. Daarnaast is er nog een ander probleem. Op het buitenterrein van de werf ligt een overslagperron. Daar worden materialen die vrijkomen bij onderhoud en schoonmaakwerk overgeslagen. Dit perron bevindt zich in een dermate slechte staat dat het, uit oogpunt van veiligheid, volgens het college van burgemeester en wethouders op korte termijn gerenoveerd moet worden.

De kosten van de aanpassingen bedragen rond de 100.000 euro.

Door Patrick Huisman

Meer berichten