Logo demaasenwaler.nl

Groei van Buurtgezinnen in de gemeente

WEST MAAS EN WAAL - Gemeente West Maas en Waal heeft besloten de overeenkomst met Buurtgezinnen te verlengen. Uit verschillende evaluatiegesprekken met de coördinator Buurtgezinnen van West Maas en Waal, blijkt het project van meerwaarde te zijn. Zelfs in coronatijd worden de gewenste tien ‘koppelingen’ van gezinnen ruimschoots gehaald.

Buurtgezinnen is een organisatie waarbij gezinnen andere gezinnen helpen en ondersteunen. Dit kan op verschillende vlakken zijn. West Maas en Waal startte in 2016 met een pilot, die in 2018 werd omgezet in een standaard product in het kader van preventieve Jeugdhulp. Gezien het grote succes van het project is de overeenkomst met Buurtgezinnen verlengd. Afgesproken is om jaarlijks tien koppelingen te maken tussen vraag- en steungezinnen. Hiervoor is voor de komende twee jaar een bedrag van 92.000 euro beschikbaar.
Overbelasting en problemen in gezinnen kunnen ten koste gaan van het welzijn van kinderen. Zij groeien op in een omgeving waarin er een groter risico is op cognitieve en sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand. Als er niet op tijd ondersteuning wordt geboden, kan op langere termijn inzet van specialistische jeugdhulp nodig zijn. En in sommige gevallen zelfs een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Door overbelaste gezinnen actief op te sporen en vroegtijdig te ondersteunen, kan er leed en onnodige kosten bespaard worden.
De steungezinnen melden zich vooral aan na het zien van verzoeken op sociale media. De steun verschilt per gezin en varieert van het helpen bij het leren van de taal, het ontlasten van ouders en het opdoen van sociale contacten tot het verminderen van opvoedstress en uitwisselen van opvoedtips. Buurtgezinnen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en ook buurgemeentes zijn actief hierin geworden.

Voor meer informatie over Buurtgezinnen, het aanvragen van hulp of het aanmelden als steungezin, zie: www.buurtgezinnen.nl/west-maas-en-waal..

Door Hanneke de Vries

Meer berichten