Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Logo demaasenwaler.nl

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

WEST MAAS EN WAAL – De gemeente West Maas en Waal heeft kennisgenomen van de stand van zaken wat betreft het Klimaatakkoord in relatie tot de gebouwde omgeving. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stuurde hierover alle Nederlandse gemeenten onlangs een brief. De kennis is nodig om de Transitievisie Warmte op te kunnen stellen.

Volgens het ontwerp Klimaatakkoord zijn gemeenten de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Dit geldt ook voor de gemeente West Maas en Waal. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moet zij eind 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen van de gebouwde omgeving. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan dat alle partijen houvast geeft voor de planning.

Het opstellen van de Transitievisie Warmte is een verplichting voor gemeenten. De gemeente West Maas en Waal is er vanuit de afspraken uit het Klimaatakkoord aan gehouden om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. De Transitievisie Warmte moet aansluiten bij de randvoorwaarden en visie van de gemeente.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten