Lokale gevolgen door toeslagenaffaire
Logo demaasenwaler.nl
Foto: Froukje Drent

Lokale gevolgen door toeslagenaffaire

WEST MAAS EN WAAL – In de gemeente West Maas en Waal ondervinden waarschijnlijk enkele gezinnen problemen door de toeslagenaffaire. Wethouder Van Swam maakt zich er hard om deze gezinnen te bereiken en indien nodig bij te staan.

Duizenden ouders in Nederland zijn slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst compenseert hen daar financieel voor, maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvestiging, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Vanuit de overheid zijn de gemeentes benaderd om de gezinnen mogelijk te ondersteunen. Dit is een taak bovenop de tegemoetkoming waar de ouders nog recht op hebben. Gemeenten, dan wel de door gemeente gemandateerde organisaties, zijn door hun specialistische kennis en ervaringen bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders, een gesprek te voeren, vertrouwen te winnen en op gemeentelijke hulp te wijzen wanneer inwoners in de problemen zijn gekomen. Wethouder Van Swam vertelt: ‘Er zijn in onze regio zes gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. De gedupeerde mensen hebben een schrijven ontvangen dat ze contact met ons kunnen opnemen voor ondersteuning. Tot op heden heeft nog niemand gebeld.’

De wethouder gaat de gezinnen daarom actief benaderen om te kijken óf en hoe zij ondersteund kunnen worden. ‘De middelen die ingezet worden om de gezinnen te helpen zijn vormen van extra ondersteuning, gesprekken en hulp. De belastingdienst zal de financiële zorg op zich nemen.’ De wethouder is blij om iets te kunnen betekenen voor de gezinnen: ‘Er zijn fouten ontstaan en die trek je niet direct recht. Wel kun je er als gemeente zijn voor de gedupeerden, om ze te ondersteunen daar waar mogelijk. Het is fijn om iets voor deze gezinnen te kunnen betekenen’, besluit hij.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten