Voorschoolse educatie en peuteropvang
Logo demaasenwaler.nl
Foto: Hanneke de Vries

Voorschoolse educatie en peuteropvang

West Maas en Waal – Gemeenten zijn conform de Wet op het primair onderwijs verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE). Gemeente West Maas en Waal heeft hiervoor sinds 2018 een overeenkomst met KION.

Laagdrempelig
De gemeente wil de peuteropvang en Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie laagdrempelig maken. Voordat er een raamovereenkomst afgesloten werd met KION, werd er aan alle actieve kinderopvangorganisaties binnen de gemeente gevraagd of er VVE geboden kon worden. KION was op dat moment de enige partij. Zodra er zich een nieuwe partij vestigt in de gemeente, zal er een gesprek gevoerd worden met deze organisatie.

Wethouder Bert van Swam: ‘We hebben goede afspraken gemaakt met KION. Kinderen met achterstand moeten extra ondersteund worden. Door betere afstemming met het consultatiebureau en dergelijke instanties, krijgen we deze kinderen in beeld en kunnen we gepaste zorg leveren. Uiteindelijk willen we alle kinderen die extra zorg nodig hebben bereiken.’

Door het grote spreidingsgebied is er echter sprake van inefficiëntie en dat heeft invloed op de kostprijs. Van Swam geeft aan dat de gemeente openstaat voor gesprekken met andere partijen die Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie bieden.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten