Vragen SMW Druten over energietransitie
Logo demaasenwaler.nl
Foto: Pixabay - gelabeld voor hergebruik

Vragen SMW Druten over energietransitie

DRUTEN - Sociaal Maas en Waal Druten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake de balans tussen zonne- en windenergie in deze RES-regio. Daarin wordt gevraagd of het college bereid is het evenwicht tussen zonne- en windenergie te bevorderen.

Sociaal Maas en Waal laat in een toelichting weten dat de Commissaris van de Koning een oproep heeft gedaan aan de regio waarin de onbalans tussen opwek van zonne- en windenergie aan de orde wordt gesteld.

De gemeente Druten heeft namelijk plannen ontwikkeld voor de opwekking van alleen zonne-energie, maar juist de combinatie van zonne- en windenergie is volgens Sociaal Maas en Waal noodzakelijk om de doelen te halen. Ook netbeheerder Liander vraagt om deze combinatie, omdat de kosten voor de aanleg van kabels hierdoor worden beperkt.

De gebiedscoöperatie Vitaal Druten van de ZLTO is van mening dat door de aanleg van alleen zonneparken de druk op landbouwgrond ongewenst hoog is en dat dit ‘verrommeling’ van het landschap veroorzaakt. Een mening die Sociaal Maas en Waal Druten deelt.

Meer berichten