Combinatie inkoop en subsidie volwasseneneducatie 2022
Logo demaasenwaler.nl
<p>Wethouder Bert van Swam verrichte de openingshandeling.</p>

Wethouder Bert van Swam verrichte de openingshandeling.

(Foto: Bibliotheek Rivierenland)

Combinatie inkoop en subsidie volwasseneneducatie 2022

WEST MAAS EN WAAL – Gemeente West Maas en Waal krijgt advies om in te stemmen met de regionale inkoop voor volwasseneneducatie 2022. Gemeente Tiel heeft op grond van deze wet een coördinerende taak voor het regionaal educatiebeleid en de aanpak laaggeletterdheid. Dit betekent dat Tiel in samenwerking met regiogemeenten jaarlijks een regionaal educatieprogramma opstelt en een plan van aanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Wethouder Bert van Swam legt uit: ‘Voorheen hebben we een subsidierelatie gehad. We kunnen kiezen tussen een subsidie of een inkoopregeling. Aan beide zitten voor- en nadelen. Met een subsidieregeling is er een eenzijdige partij. In ons geval is dat het ROC Rivor in Tiel. Als we kiezen voor inkoop, dan is het een aanbesteding in het openbaar. Het lastige hieraan is dat we een goede relatie hebben met het ROC, maar dat we alleen met deze partij samenwerken. Er zijn meerdere partijen die goede punten kunnen aanleveren voor het volwassenenonderwijs.’ De gemeente kiest bewust voor een combinatie. Voor de non-formele educatie (onderwijs zonder diploma) wordt voor de huidige regeling gekozen. Een voorbeeld hiervan is het Taalhuis in de bibliotheek van Beneden-Leeuwen. Voor de formele educatie (onderwijs met diploma) wordt gekozen om aan te besteden en mee te doen aan de openbare inkoop. Van Swam: ‘Er worden op deze manier afspraken gemaakt met een partij, en na de afgesproken looptijd zijn er geen wederzijdse verplichtingen meer. Het blijft echter lastig om een keuze te maken. We weten hoe we de afgelopen jaren hebben samengewerkt, maar we hebben ook het vertrouwen in de kwaliteitszaken van de openbare aanbesteding.’

Door Hanneke de Vries

Meer berichten