Hospice in coronatijd
Logo demaasenwaler.nl
<p>Het hospice aan de Heuvel in Druten.</p>

Het hospice aan de Heuvel in Druten.

(Foto: John van Gelder)

Hospice in coronatijd

DRUTEN – Hospice ‘De Brug’ in Druten opende, na zes maanden gesloten geweest te zijn in verband met de coronamaatregelen, op 1 oktober 2020 weer de deuren. Sindsdien worden alle maatregelen genomen om corona buiten de deur te houden, en gasten in hun laatste levensfase een huiselijke, warme sfeer te bieden, waar zij in alle rust en waardigheid afscheid van hun leven kunnen nemen.

Naast het hospice, dat alweer enige tijd De Brug heet, valt onder die naam ook het Thuiswaken en de Respijtzorg. Voor veel mensen is het waardevol om de laatste periode van het leven in de eigen vertrouwde omgeving te zijn. Vrijwilligers kunnen hierbij de naasten ondersteunen.

Respijtzorg biedt mensen die chronisch ziek zijn de gelegenheid voor maximaal drie weken in het hospice te logeren, zodat de mantelzorger thuis wat rust krijgt.

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Voor de warme zorg voor de gasten, thuis en in het hospice, wil De Brug graag in contact komen met nieuwe vrijwilligers.
Er wordt gezocht naar mensen die een luisterend oor kunnen bieden of even een hand vast kunnen houden. Als nieuwe vrijwilliger word je ook geschoold, zowel in theorie als in de praktijk.

Vanwege corona wordt gewerkt met verschillende maatregelen, om de veiligheid van vrijwilligers en cliënten te waarborgen, zowel in het hospice als bij het thuiswaken. Om het hospice coronavrij te houden moet iedereen een test ondergaan voor opname kan plaatsvinden. Bezoek is gewoon welkom. Voor de veiligheid worden hier op maat afspraken over gemaakt.

Kijk voor een impressie over hospice De brug op Youtube: youtu.be/ly_ani47rgI.
Voor meer informatie over Hospice De Brug en het aanmelden als vrijwilliger, zie: www.debrugmaasenwaal.nl.

Meer berichten