Beuningen moet van het aardgas af, maar hoe?
Logo demaasenwaler.nl

Beuningen moet van het aardgas af, maar hoe?

BEUNINGEN - Hoe komen alle huizen in Beuningen voor 2050 van het aardgas af? Dat is de vraag die centraal staat in een eerste verkenning de komende maanden. De gemeente Beuningen gaat ermee aan de slag, hoewel er nog veel onduidelijk is.

Die zogenoemde Transitievisie Warmte betekent dat Beuningen per buurt gaat verkennen wat een alternatief voor aardgas zou kunnen zijn. Dat proces moet uiterlijk in december van dit jaar klaar zijn afgerond. Daarna moeten twee belangrijke vragen beantwoord worden volgens de gemeente: allereerst met welke duurzame oplossingen de buurt straks verwarmd wordt en ten tweede hoe dat georganiseerd gaat worden, ook in financieel opzicht. Deze wijkuitvoeringsplannen worden als eerste opgesteld voor de buurten die al voor 2030 van het aardgas af kunnen. De schep gaat pas echt in de grond als samen met betrokkenen en inwoners voor iedere buurt een plan is gemaakt en men klaar is om aan de slag te gaan.
De gemeente overlegt in deze fase al wel met bijvoorbeeld Liander en woningstichting Woonwaarts. Met de inwoners gaat de gemeente pas later in gesprek. Dit omdat volgens wethouder de Klein ‘de plannen nu nog te abstract zijn’.

Door Patrick Huisman

Meer berichten