Mogelijk extra huurhuizen
Logo demaasenwaler.nl
<p>Bestaande huurwoningen van De Kernen in Horssen.</p>

Bestaande huurwoningen van De Kernen in Horssen.

(Foto: John van Gelder)

Mogelijk extra huurhuizen

DRUTEN/WIJCHEN - Er komen mogelijk extra huurhuizen in Bergharen, Hernen, Batenburg en Horssen. Tenminste, als het aan de gemeentebesturen van Druten en Wijchen ligt. Woonstichting De Kernen beschikt reeds over een een groot aantal huurwoningen in deze dorpen en wil haar portfolio uitbreiden. Omdat de Drutense en Wijchense kerkdorpen momenteel buiten het aankoopgebied van De Kernen liggen is een ontheffing nodig. De colleges van beide gemeenten hebben inmiddels laten weten deze aanvraag te steunen.

Stijgende behoefte
Er is volgens De Kernen al jaren een stijgende behoefte aan compacte en levensloopbestendige woningen. De woningcorporatie ziet een toenemende vraag naar compacte woningen, bijvoorbeeld voor senioren die zelfstandig thuis willen blijven wonen. Een bijkomend voordeel van dat type woning is dat het de woningmarkt op gang brengt. Men beoogt de bouw van maximaal tien woningen per kleine kern. Concrete bouwplannen zijn er al voor Horssen en Batenburg. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beslist over de ontheffing die nodig is. Eerder, in 2017, werd een aanvraag afgewezen. Een wijziging van de Woningwet biedt nu mogelijk perspectief.

Meer berichten