Raad spreekt zich uit over fusieproces
Logo demaasenwaler.nl

Raad spreekt zich uit over fusieproces

DRUTEN - Het is vandaag op de dag af drie weken geleden dat de colleges van Druten en Wijchen hun gemeenteraden adviseerden om niet door te gaan met een gemeentelijke herindeling. In een extra raadsvergadering gisteravond schaarde een meerderheid van de raadsleden zich als verwacht achter dit advies.

Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten, kwam in zijn beschouwing snel tot de kern: ‘Op basis van de uitslag van het draagvlakonderzoek en het preadvies van beide colleges gaat Kernachtig Druten op dit moment niet voor een fusie met Wijchen.’ Als groot voorstander van een fusie noemde Worm dat namens zijn partij ‘feitelijk jammer’. Toch blikte de grootste partij in de coalitie vooral vooruit: ‘Het is onze taak als raad om niet te blijven hangen, maar altijd het vizier te richten op de toekomst. Een nieuwe stip op de horizon is wat ons betreft een samenwerking met meerdere gemeenten in het Land van Maas en Waal, iets wat in het onderzoek op minder tegenstand stuitte.’ Middels een amendement namens de fracties van Kernachtig Druten en de Dorpslijsten vraagt men het college om uiterlijk 1 februari 2021 te komen met een procesplan waarin duidelijk wordt hoe Druten zicht gaat positioneren in de regio, op welke manieren men met Wijchen blijft samenwerken en welke noodzakelijke stappen op basis van de ontstane situatie genomen dienen te worden en wat de rol van de provincie hierin is.

Mustafa Enkür, fractievoorzitter van Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid, sprak zich namens De Dorpslijsten uit over de wijze waarop de colleges stelling in hebben genomen zonder met de raad te debatteren. ‘Dat heeft er wat ons betreft voor gezorgd dat geen open en transparant debat kon plaatsvinden’. Desondanks gaf Enkür bij monde van alle dorpslijstfracties aan de uitslag van het draagvlakonderzoek te respecteren en vooruit te willen kijken, om de voorzieningen en het dienstverleningsniveau op peil te houden.

Fractievoorzitter van Sociaal Maas en Waal Druten Dini Uitdehaag liet haar teleurstelling duidelijk merken. Uitdehaag merkte op dat het voor haar partij duidelijk is dat feitelijk beide raden voortijdig buitenspel zijn gezet. ‘Voor zover wij dat hebben kunnen reconstrueren niet alleen door de colleges, maar ook door de fractie Kernachtig Wijchen.’ Sociaal Maas en Waal stelt dat de colleges blijkbaar de oorspronkelijke argumenten plotseling een stuk minder belangrijk vinden, met alle negatieve effecten van dien. ‘Terwijl onze inwoners daar juist de positieve vruchten van zouden plukken.’ Met een amendement vroeg de partij het college om in principe over te gaan tot een herindeling met de gemeente Wijchen. Hiervoor zou door het college een herindelingsontwerp gemaakt moeten worden dat, zo meent de partij, in maart 2021 aan de raad zou moeten worden voorgelegd. ‘Daarbij rekening houdend met de wensen en bedenkingen, zoals die in het draagvlakonderzoek naar boven zijn gekomen.’

Namens Welzijn Druten, als enige partij fel tegenstander van een fusie met alleen Wijchen, sprak Haci Aslan uit niet te treuren om het voorliggende besluit. ‘Wel hadden wij als Welzijn Druten liever gezien dat we vanavond als raad zelf de knoop hadden doorgehakt. De houding van Wijchen om Druten voor het blok te zetten geeft meteen aan waarom wij tegen een fusie met alleen Wijchen zijn: Wijchen bepaalt wat er gebeurt en Druten volgt trouw, of heeft het nakijken.’ Los van deze procedurekwestie noemde Aslan het fusieproces, tot het besluit viel om een draagvlakonderzoek te starten, ondemocratisch. Kritiek werd verder geuit op het ‘voor inwoners onzichtbare proces dat al jaren geleden is ingezet’.

De partijen waren, ondanks de ogenschijnlijke onzekerheid over de toekomst en het bestaansrecht van de werkorganisatie Druten/Wijchen, unaniem overtuigd van de meerwaarde van de ambtelijke samenwerking. Een goede continuering daarvan komt op de agenda.

Meer berichten