Beuningen slaat twee vliegen in één klap met aanplant van tweehonderd bomen
Logo demaasenwaler.nl

Beuningen slaat twee vliegen in één klap met aanplant van tweehonderd bomen

Geboortebos Beuningen

BEUNINGEN - In het ARN-park worden in 2021 ruim 200 bomen en 30 struiken geplant. Daarmee wordt invulling gegeven aan het idee van een geboortebos. Ook wordt er hiermee voor gezorgd dat alle gekapte bomen in de gemeente Beuningen vervangen worden.

De komende vier jaar worden er jaarlijks zo’n 200 bomen gekapt die niet ter plaatse herplant kunnen worden. Dit is inclusief de voorziene kap van bomen in reconstructiewijken Vording 2, Vording 3 in Ewijk en Tinnegieter in Beuningen. Aan de andere kant worden in de gemeente Beuningen jaarlijks gemiddeld 230 kinderen geboren (cijfers van het CBS). Door de geplande kap van bomen te combineren met een jaarlijkse aanplant van 230 nieuwe bomen en/of struikvormers zou de hoeveelheid openbaar groen in de gemeente constant blijven.

Aangezien er jaarlijks rond de 230 kinderen geboren worden, moet voor de jaren ná 2021 gezocht worden naar andere locaties om de bomen aan te planten. Voor de aanplant van dergelijke aantallen is zeer waarschijnlijk onvoldoende ruimte binnen het huidige openbaar groen. Grofweg is hiervoor jaarlijks 0,5 tot 1 ha grond nodig. De gemeente Beuningen wil dit meenemen in de wensen voor nieuwe ontwikkellocaties en anderzijds gronden, maar ook kijken naar bestaande gronden van particulieren, ondernemers of andere overheidsinstanties.

Door Patrick Huisman

Meer berichten