Logo demaasenwaler.nl
<p>De kikker is het symbool van Altforst.</p>

De kikker is het symbool van Altforst.

(Foto: Hanneke de Vries)

Pilot dorpsbudget beëindigd

WEST MAAS EN WAAL – De pilot van het vaststellen van dorpsbudgetten is voor de dorpsplatforms onlangs afgelopen. Samen Wamel en Actief Altforst beten het spits af, de gemeente evalueert.

Een jaar geleden kwamen door middel van loting Altforst en Wamel naar voren. De dorpsplatforms van Altforst en Wamel wilden de eenmalige subsidie liever niet aannemen. Ze vonden het oneerlijk ten opzichte van de andere dorpen in de gemeente. Als reactie gaf men dat de voorkeur uitging naar het verdelen van een bedrag van 5.000 euro onder alle dorpen in gemeente West Maas en Waal.

Het plan vanuit de gemeente was om per dorpsplatform 2.500 euro uit te keren en met de bewoners in gesprek gaan om te kiezen uit ideeën voor verbetering van de leefbaarheid., waarbij het idee was om hen het dorpsbudget vrij te laten besteden. Ondanks de voorkeur van Wamel en Altforst is de pilot toch doorgegaan en is er een budget van 2.500 euro aan beide dorpen toegekend. Op basis van de resultaten van de evaluatie hebben de dorpsplatforms Samen Wamel en Actief Altforst geconcludeerd dat de toegekende budgetten goed besteed zijn binnen de gestelde termijnen en de inwoners er voldoende bij zijn betrokken.

Advies niet te verlengen

De andere platforms vinden het lastig om ideeën bij de inwoners op te halen. Het advies vanuit de gemeenteraad is dan ook om de pilot niet te verlengen en het gereserveerde eenmalige budget van 5.000 euro te verdelen over de platforms die niet mee hebben gedaan. Uit de evaluatievragen is gebleken dat een vrij te besteden budget erg welkom is voor de dorpsplatforms. Dit willen ze graag besteden voor de leefbaarheid zonder ideeën op te hoeven doen bij de bewoners.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten