Logo demaasenwaler.nl

Sluitende begroting door verhoging OZB

DRUTEN – De begroting 2021 van de gemeente Druten laat een positief saldo zien. Er is een overschot van bijna 400.000 euro. Ook in 2022 en 2023 wordt er nog afgesloten met een positief resultaat zo is de verwachting.

Wel wordt de OZB, de Onroerend Zaak Belasting, met twee procent verhoogd bovenop de inflatiecorrectie. De gemeente Druten doet dat volgens eigen zeggen om het prettige woon- en leefklimaat, het voorzieningenniveau te kunnen blijven handhaven en niet te schrappen in nieuw beleid.

Nieuw beleid

En nieuw beleid is er genoeg. Of het verlengen van bestaande subsidies, zoals een subsidie voor 2021 en 2022 van 30.000 euro per jaar voor het Tech-Lokaal Maas en Waal. De Techniekdag krijgt in die jaren 7.500 euro per jaar.

Ook op het sociaal domein is flink wat geld nodig. Het Sociaal Team dat in Druten zaken rondom de zorg organiseert mag twee extra mensen aannemen. De tarieven van de huishoudelijke hulp en jeugdzorg gaan omhoog en ook daar wordt geld voor vrijgemaakt.

Verdubbeling

Dan is er geld voor de aanleg van een beweegtuin in Afferden en dat kost 25.000 euro. Ook is er extra geld nodig voor de aanschaf en onderhoud van gymmaterialen. In de begroting is ook 5.000 euro meer voor muziekonderwijs, en datzelfde geld krijgt de Stichting Historisch Museum Tweestromenland. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het huidige bedrag.

Mensen op weg helpen naar een baan gebeurt met verschillende projecten in Druten, waarvoor eenmalig bijna twee ton wordt uitgetrokken. Place2Do voor jongeren krijgt een nieuwe ruimte in dorpshuis ’t Trefpunt in Deest. In dorpshuis De Lier worden juist weer projecten gericht op ouderen gefaciliteerd.

Meer berichten