Logo demaasenwaler.nl

Extra gelden BTR

MAAS EN WAAL - De jaarlijkse bijdrage van gemeenten aan de ontwikkeling van toerisme die naar het Bureau Toerisme Rivierenland (BTR) gaat wordt door het bureau vervijfvoudigd. Het bureau behaalt deze versterking voornamelijk door projectsubsidies vanuit de provincie Gelderland. Deze projectsubsidies zijn een directe investering in de vrijetijdssector van de regio Rivierenland.

Nieuwe websites, de marketingcampagne ‘Gelderland levert je mooie streken’, concepten voor streekproducten, een verbeterplan vakantiezone de Gouden Ham en versterking van routenetwerken zijn voorbeelden van wat er met de extra gelden voor de regio wordt gerealiseerd.

‘Gemeenten zien dat de bijdrage daardoor groei en kansen brengt en dat bevordert nieuwe investeringen’, aldus Richard de Bruin, directeur van BTR. Samen met Regio Rivierenland FruitDelta wordt gewerkt aan een ambitieprogramma waarin de aankomende jaren de samenwerking tussen de gemeenten en BTR verder wordt versterkt. ‘Wij willen ons daarbij ook meer gaan focussen op het opstarten van projecten met behulp van Europese subsidies.’

De gevolgen van de COVID-19 pandemie raakt de sector toerisme en recreatie hard. ‘Het is daarom ook goed dat we in de aankomende jaren oog hebben voor de hard getroffen bedrijven’, besluit De Bruin.

Meer berichten