Logo demaasenwaler.nl

Anima Mundi komt dichterbij

WINSSEN - Er is weer een stap gezet om het kunstwerk Anima Mundi nu echt te realiseren in Winssen. Nadat binnenkort het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen mag de gemeenteraad er zich over buigen.

Het kunstwerk Anima Mundi, letterlijk vertaald ‘Ziel van de Wereld’, is geïnspireerd op de Griekse Agora of Stoa; een zuilengalerij waar de mensen destijds bij elkaar kwamen om te filosoferen over het leven of om even tot zichzelf te komen. Zo is ook Anima Mundi bedoeld. Het kunstwerk geeft met twee poorten toegang tot een galerij van tweemaal zeven monumentale zetels waarop rechters in vergadering zijn over de geest van de tijd. De kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas willen het kunstwerk midden in een perenbongerd plaatsen, grenzend aan het terrein van de De Tempelhof.

Anima Mundi deed in 2014 veel stof opwaaien. Destijds was het plan om het kunstwerk te plaatsen op de dijk in Winssen die daarvoor deels verbreed moest worden. Het college was toen ook voor, maar al snel bleek dat de meerderheid van de gemeenteraad tegen zou stemmen. Daarop trok het echtpaar Kortekaas de aanvraag in.

Om problemen uit het verleden te voorkomen hebben Huub en Adelheid Kortekaas begin dit jaar overlegd met omwonenden, daarop zijn de plannen enigszins aangepast. Desondanks is nu al bekend dat er toch nog bezwaren zijn tegen het plan.

Door Patrick Huisman

Meer berichten