Logo demaasenwaler.nl

Foto: Mariëlle Hol

Voornemen tot een bestuurlijke fusie voortgezet onderwijs

REGIO - Alliantie Voorgezet Onderwijs en de Scholengroep Rijk van Nijmegen hebben laten weten het voornemen te hebben tot een bestuurlijke fusie.

REGIO - Alliantie Voorgezet Onderwijs en de Scholengroep Rijk van Nijmegen hebben laten weten het voornemen te hebben tot een bestuurlijke fusie.

De reden hiervoor is dat het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs al enkele jaren flink daalt. Naar verwachting zet deze daling de komende tien jaren nog verder door. Beide besturen geven aan, dat minder leerlingen leidt tot dalende inkomsten. Hierdoor zal het steeds moeilijker zijn om het huidige onderwijsaanbod in stand te houden.

De schoolbesturen Alliantie VO en Scholengroep Rijk van Nijmegen geven aan dat het uiteindelijke doel van de fusie is om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst een goed, bereikbaar en zo breed mogelijk aanbod aan aan keuzemogelijkheden voor de leerlingen blijft. Het medezeggenschapsorgaan wordt in het voorjaar 2021 gevraagd in te stemmen met deze bestuurlijke fusie. Deze week zijn de ouders van alle leerlingen geïnformeerd. Tevens krijgen ouders de mogelijkheid te reageren op het voornemen tot de bestuurlijke fusie.

Onder Alliantie VO vallen onder andere Pax Christi College, Maaswaal college en Dominicus College. Onder Scholengroep Rijk van Nijmegen vallen onder andere Canisius College en NSG Groenewoud.

Meer berichten