Logo demaasenwaler.nl

Kernachtig Wijchen roept inwoners op draagvlakonderzoek in te vullen

WIJCHEN - Dinsdagavond 22 september heeft de Wijchense gemeenteraad een besluit genomen over het draagvlakonderzoek naar een eventuele fusie tussen Druten en Wijchen. Het onderzoek gaat eind oktober van start. De uitslag wordt begin november in de raad besproken.

WIJCHEN - Dinsdagavond 22 september heeft de Wijchense gemeenteraad een besluit genomen over het draagvlakonderzoek naar een eventuele fusie tussen Druten en Wijchen. Het onderzoek gaat eind oktober van start. De uitslag wordt begin november in de raad besproken.

Kernachtig Wijchen heeft zich dinsdagavond in de raad uitgesproken voor het afnemen van een breed draagvlakonderzoek. Hierin kunnen de inwoners van 18 jaar en ouder zich uitspreken over een eventuele fusie met Druten. “We hebben in mei dit jaar aangegeven dat we op alle 19.000 adressen een enquêteformulier zouden willen laten bezorgen. Maar ook de mening van de jongeren van 16 en 17 jaar oud vinden we belangrijk”, aldus fractievoorzitter Twan van Bronkhorst van Kernachtig Wijchen. “Technisch gezien blijkt het echter lastig te zijn om hen ook een formulier te sturen. Daarom hebben we vanavond samen met alle andere fracties een amendement ingediend om alle inwoners ouder dan 18 jaar, het draagvlakonderzoek toe te sturen. We hopen natuurlijk wel dat de stem van de jongeren in het gezin wordt gehoord.”

Breed draagvlakonderzoek, breed uitvragen

Het grote voordeel van een draagvlakonderzoek boven een referendum is dat niet alleen de vraag’ wel of niet fuseren’ wordt opgenomen, maar dat de inwoners ook andere vragen beantwoorden. “Daarmee kunnen de inwoners aangeven welke thema’s zíj belangrijk vinden en daarmee geef je de inwoners bijna letterlijk een gezicht en veel invloed op de keuze van de gemeenteraad”, stelt Van Bronkhorst. “Kernachtig Wijchen neemt dat mee bij haar besluit.’

Van Bronkhorst hoopt niet alleen dat veel inwoners hun mening invullen bij het draagvlakonderzoek, “het is ook belangrijk dat ze aangeven dat ze voor de fusie zijn. We zien immers dat het Rijk steeds meer stuurt met geld richting grotere gemeenten. De kleine gemeenten krijgen steeds minder en daarom moeten we ook na de fusie met Druten een nieuwe stip op de horizon zetten. Als we ons sterke kernenbeleid en het dorpse karakter willen behouden, dan moeten we groeien naar een grote ‘dorpengemeente’. Het grote Nijmegen krijgt aan ons dan een sterke buur en dat is voor beide gemeenten goed.” Tijdens de commissievergadering van 16 september jl. hebben zes van de zeven fracties van de Wijchense gemeenteraad het standpunt gedeeld dat je naar de lange termijn moet kijken. “En dat is op de schaal van het Land van Maas en Waal. De andere gemeenten in die regio denken ongetwijfeld ook na over hun toekomst. We sluiten niet uit dat ze ons standpunt delen dat je samen als dorpengemeente kunt nadenken over belangrijke thema’s. Zoals het behouden van dorps woon- en leefklimaat, een goede verdeling van huizen in álle kernen en hoe verdelen we het (zorg)geld voor de inwoners die hiermee geholpen moeten worden. Maar ook milieu en duurzame energie los je alleen samen op.”

Van Bronkhorst vindt het nu belangrijker dan ooit dat inwoners zich laten horen. “Uw mening télt! Als u wilt bijdragen aan uw toekomst en die van uw (klein)kinderen, vul dan het draagvlakonderzoek in en stem vóór een fusie. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.

Meer berichten